Hogeschool van Amsterdam

Creatief Schrijven & Honours Magazine

Schrijven, redigeren en publiceren in het Honours Magazine als voorbereiding op een professioneel redacteurschap.

Wanneer je schrijft, vloeien de ideeën en vondsten als vanzelf uit je pen. Daar staat het: zwart op wit. Maar die tekst kan sterker, dwingender, sprankelender. Nog wat schrappen, schuren en schaven et voilà: een productbeschrijving, een recensie, een reportage, een interview, een speech, een column, een reclametekst, een kort verhaal.

In deze Honours Module lezen, luisteren en beoordelen studenten teksten van elkaar. De docent-schrijver geeft hierop feedback.

Schrijven in deze module betekent tevens publiceren: een keuze uit de uiteenlopende schrijfopdrachten van de studenten vormt de kopij voor het Honours Magazine dat elk studiejaar in mei en december verschijnt. Naast het schrijven van teksten maak je deel uit van het redactieteam dat inspeelt op de inhoud, doelgroep en communicatiedoelstellingen van het magazine. De docent put uit eigen schrijf- en werkervaring en stuurt de redactie.

Deze Honours Module (HM) is een kortdurende module, die je volgt tijdens je hoofdfase in je 2e, 3e, of 4e jaar. De verdiepende colleges volg je naast je gewone (reguliere) vakken (5 EC).

Docent: Nico Keuning
HvA-breed
Taal: Nederlands
Semester: 1 en 2

Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 13 november 2018