Hogeschool van Amsterdam

Project Interdisciplinair

Per semester wordt er tenminste 1 project georganiseerd waarin sprake is van interdisciplinaire samenwerking. Dit kan een kennisevent zijn of een netwerkbijeenkomst, opdracht voor een externe partij waarbij de organisatiecontext voor jou nieuw en onbekend is.

In deze module komen deze aspecten aan orde: projectmanagement, relatiemanagement, stakeholdersanalyse, communicatiemanagement/corporate communication, multidisciplinaire samenwerking, organisatiesensitiviteit en communicatief vermogen, ondernemend gedrag en resultaatgerichtheid, leren in praktijk, omgaan met tegenslagen in de multidisciplinaire samenwerking en reflecteren op eigen tekortkomingen en talenten.
Voorbeelden van deelproducten zijn: projectplan, begroting, communicatieplan, specifieke communicatie-uitingen t.b.v. alle stakeholders.

Deze Honours Module (HM) is een kortdurende module, die je volgt tijdens je hoofdfase in je 2e, 3e, of 4e jaar. Deze verdiepende college's volg je naast je gewone vakken. (5 EC).

Coördinator: Irena van Nynatten
Semester: 1 of 2
College op dinsdag, woensdag, donderdag afhankelijk van project.
Taal: Engels
Hoofdfase - HvA-breed

1)Creatief Schrijven en Honours Magazine
2)Project X
3)Organisatie Excellentieevent
4)Project: Bestuur Excellentievereniging Amsterdam/ Board EVA
Portfoliomanager: I. van Nynatten-Janikowska

Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 13 november 2018