Hogeschool van Amsterdam

Onderzoeken in opdracht

Een onderzoeksvraag onderbrengen bij de kenniskring

Is uw organisatie geïnteresseerd om onderzoek te laten doen naar een thema dat past bij de kenniskring? Dan nodigen we u uit om contact met ons op te nemen.

Ons aanbod:

  • Een afstudeerder doet gedurende 20 weken fulltime onderzoek naar een actueel organisatorisch vraagstuk bij uw organisatie.
  • Een gespecialiseerde docent/onderzoeker begeleidt de afstudeerder vanuit de Hogeschool van Amsterdam, een bedrijfsbegeleider vanuit de opdrachtgevende organisatie.
  • Afstudeerders leveren een onderzoeksrapport op met een onderbouwd advies en implementatieplan.

Contact

  • Tjebbe Verwest (t.verwest@hva.nl), docent-onderzoeker opleiding Human Resource Management
  • Wouter Smit (w.smit@hva.nl ), docent-onderzoeker opleiding Bedrijfskunde

Onderzoeken

Hieronder vindt u een aantal onderzoeksresultaten.

Gepubliceerd door  AZ-redactie FBE 27 oktober 2020