Hogeschool van Amsterdam

Kenniskring Wendbaar Organiseren

De kenniskring Wendbaar Organiseren is een netwerk van opdrachtgevers en hun organisaties en studenten en docenten van de Hogeschool van Amsterdam.

Waar staat de Kenniskring Wendbaar Organiseren voor?

De kenniskring draagt bij aan het vermeerderen van kennis en inzicht door middel van praktijkgericht onderzoek en richt zich voornamelijk op oplossingsmogelijkheden voor praktijkvraagstukken bij organisatieveranderingen.

De kenniskring levert de deelnemende organisaties niet alleen nieuwe kennis en inzichten op over hun eigen organisatie maar ook over andere vergelijkbare organisaties, door middel van inspirerende bijeenkomsten en het uitwisselen van ervaringen.

Wat dit netwerk uniek maakt is dat het nauw aansluit bij het reguliere onderwijs van de verschillende betrokken opleidingen Bedrijfskunde, Human Resource Management en Bestuurskunde.

Onderzoeksthema's?

De Kenniskring Wendbaar Organiseren verricht praktijkgericht onderzoek binnen een vijftal thema’s. De thema’s zijn:

  • Organisatieverandering en implementatie
  • Teamprestaties
  • Strategische personeelsplanning
  • Welbevinden van medewerkers
  • Impact van digitalisering op werk

Zo levert de kenniskring niet alleen nieuwe kennis en inzichten op over het eigen reilen en zeilen van de organisatie maar ook over dat van vergelijkbare organisaties die deelnemen aan de kenniskring.

Deelnemende studenten aan de Kenniskring studiejaar 2017-2018

Wilt u meer weten?

  • Tjebbe Verwest (t.verwest@hva.nl), docent-onderzoeker opleiding Human Resource Management
  • Wouter Smit (w.smit@hva.nl ), docent-onderzoeker opleiding Bedrijfskunde
Gepubliceerd door  AZ-redactie FBE 27 oktober 2020