Hogeschool van Amsterdam

Kenniskring Management & Organisatie

De kenniskring Management & Organisatie is een netwerk van opdrachtgevers en hun organisaties en studenten en docenten van de Hogeschool van Amsterdam.

Waar staat de Kenniskring Management & Organisatie voor?

De kenniskring draagt bij aan het vermeerderen van kennis en inzicht door middel van praktijkgericht onderzoek en richt zich voornamelijk op oplossingsmogelijkheden voor praktijkvraagstukken bij organisatieveranderingen.

De kenniskring levert de deelnemende organisaties niet alleen nieuwe kennis en inzichten op over hun eigen organisatie maar ook over andere vergelijkbare organisaties, door middel van inspirerende bijeenkomsten en het uitwisselen van ervaringen.

Wat dit netwerk uniek maakt is dat het nauw aansluit bij het reguliere onderwijs van de verschillende betrokken opleidingen Bedrijfskunde, Human Resource Management en Bestuurskunde.

Voor studenten met affiniteit voor onderzoek

De kenniskring Management & Organisatie biedt (excellente) studenten, die affiniteit hebben met onderzoek en met organisatievraagstukken, een unieke kans om in hun afstudeeronderzoek hun kwaliteiten te laten zien aan opdrachtgevers met hoge verwachtingen.

Studenten krijgen extra begeleiding van hun afstudeerbegeleiders en feedback van meerdere docenten, niet alleen op hun onderzoek, maar ook op presentatievaardigheden en professionaliteit.

Eigen Onderzoeksvraag onderbrengen bij de kenniskring

Is uw organisatie geïnteresseerd om onderzoek te laten doen naar een thema dat past bij de kenniskring dan nodigen we u uit om contact met ons op te nemen. Ons aanbod:

  • Een afstudeerder doet gedurende 20 weken fulltime onderzoek naar een actueel organisatorisch vraagstuk bij uw organisatie.
  • Een gespecialiseerde docent/onderzoeker begeleidt de afstudeerder vanuit de Hogeschool van Amsterdam, een bedrijfsbegeleider vanuit de opdrachtgevende organisatie.
  • Afstudeerders leveren een onderzoeksrapport op met een onderbouwd advies en implementatieplan.

Onderzoeksthema's?

De Kenniskring M&O verricht praktijkgericht onderzoek binnen een vijftal thema’s. De thema’s zijn:

  • Organisatieverandering en implementatie
  • Teamprestaties
  • Strategische personeelsplanning
  • Welbevinden van medewerkers
  • Impact van digitalisering op werk

Zo levert de kenniskring niet alleen nieuwe kennis en inzichten op over het eigen reilen en zeilen van de organisatie maar ook over dat van vergelijkbare organisaties die deelnemen aan de kenniskring.

Wilt u meer weten?

Deelnemende studenten aan de Kenniskring studiejaar 2017-2018

Gepubliceerd door  AZ-redactie FBE 20 november 2019