Je vaardigheden bijhouden in een paspoort? Lastiger dan gedacht

Verwachtingen over Skillspaspoort lopen uiteen bij werknemer en werkgever

22 jun 2021 17:29 | Faculteit Business en Economie

Een speciaal paspoort dat je ontvangt naast je diploma waar je als professional op kunt laten zien over welke skills je beschikt. Dat is de belofte van het Skillspaspoort waar het House of Skills op dit moment mee experimenteert. Onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam laat zien dat werknemers en werkgevers verschillend denken over het doel van zo’n paspoort.

“Tijdens de zoektocht naar werk en de zoektocht naar werkenden zijn de belangen van werkgevers en werknemers niet hetzelfde. Dit maakt de ontwikkelopgave van het paspoort complex,” zegt Hafid Ballafkih. Hij onderzoekt opdracht van House of Skills welke verwachtingen zowel werknemers als werkgevers hebben bij een Skillspaspoort. Daaruit blijkt dat die verwachtingen nogal uiteenlopen. Het doel van werkgevers is vooral gericht op het kunnen vaststellen van geschiktheid van potentiële werknemers. Voor werknemers is het doel meer gericht op het inzichtelijk maken van ontwikkelingsmogelijkheden, zo staat in het onderzoek.

Match tussen functie en werknemer

House of Skills is bezig met het concreet vormgeven van het Skillspaspoort. Het is voor hun een zoektocht naar een middel waarmee werknemers hun waarde op de arbeidsmarkt kunnen bepalen en zich kunnen oriënteren op vervolgstappen in hun loopbaan. Voor veel beroepsgroepen is dit relevant omdat taken deels vervangen worden door technologie of de taken fysiek te zwaar zijn om het beroep tot aan pensionering uit te oefenen.

Het Skillspaspoort bestaat uit een profiel dat opgebouwd is uit kennis, diploma’s, persoonlijkheid, werkervaring, skills en werkstijl. Dit geeft werkgevers een beter inzicht in de match tussen het functieprofiel en het werknemersprofiel.

Uiteenlopende wensen

Uit het onderzoek blijkt dat de wensen die werkgevers en werknemers hebben bij een Skillspaspoort uiteenlopen. Dat kan de verdere ontwikkeling van zo’n document in de weg staan. “Het valt op dat de werknemers informatie soms niet willen delen omdat ze vinden dat het niet relevant is voor de werkgevers en dat de werkgevers de informatie weleens anders zouden kunnen interpreteren dan zijzelf bedoelen.”

Ballafkih adviseert dan ook om werknemers te trainen op het minder selectief werven op competenties en ziet daar een rol voor het onderwijs om gezamenlijk deze competenties te standaardiseren. “Een paspoort is een instrument. Achter het instrument schuilt een filosofie die belangrijker is dan het instrument zelf.”

In het onderzoek wordt ten slotte geconstateerd dat zowel bij werkgevers als werknemers nog altijd veel waarde wordt gehecht aan het diploma. “De werknemers die wij hebben gesproken zien het diploma als randvoorwaardelijk voor het krijgen van goed werk. Het ontbreken van een diploma wordt gezien als overgelaten worden aan het verdelingsmechanisme van de markt.”

Over de totstandkoming van het rapport

Bedrijfsleven, brancheorganisaties, werknemers- en werkgeversorganisaties, kennisinstellingen, onderwijs en overheden uit deze regio werken nauw samen om de huidige arbeidsmarkt meer in te richten op skills. Waar intersectorale mobiliteit wordt gefaciliteerd en een Leven Lang Ontwikkelen de norm is. In het bijgaande rapport is te lezen hoe werkgevers en werknemers tegen het Skillspaspoort aan kijken.