Hogeschool van Amsterdam

Pilot ‘uitwisseling examinatoren’ bij opleidingen F&C

14 nov 2018 18:00 | Faculteit Business en Economie

Op 14 november tekenden de vijf hogescholen uit de Randstad een aanwijzingsbrief voor onderling uitwisselen van examinatoren die Finance & Control afstudeerscripties gaan beoordelen.

Elke hogeschool heeft nu nog een eigen manier van toetsen en examineren. In deze pilot onderzoeken de hogescholen of op termijn opleiden en toetsen gescheiden kunnen worden, zodat studenten van alle hogescholen op dezelfde manier hun eindkwalificatie behalen.

Het gezamenlijk examineren, de voorwaarde dat externen lid zijn moeten van examencommissies en het werken met gecertificeerde examinatoren zijn enkele van de maatregelen die de commissie Bruijn (2012) en de commissie Andriessen (2014) in hun respectievelijke rapporten 'Vreemde Ogen Dwingen' en 'Beoordelen is Mensenwerk' hebben geadviseerd. Met deze pilot geven de examencommissievoorzitters van de opleidingen F&C van de G5 concreet invulling aan deze maatregelen.

Wim Maessen (voorzitter Examencommissie F&C Hogeschool van Amsterdam): 'Dit project is een unieke samenwerking tussen de hogescholen. We creëren vertrouwen in elkaars oordeel door de scheiding van onderwijs en toetsing.'

Op woensdag 14 november hebben de vijf hogescholen uit de Randstad (Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Utrecht, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Inholland en de Haagse Hogeschool) een aanwijzingsbrief getekend, waarbij elke hogeschool twee examinatoren benoemt die actief deel gaan nemen in deze pilot. Wim Maessen van de Hogeschool van Amsterdam is de projectleider en gaat dit project inhoudelijk leiden.

Op de foto (met de klok mee):

Voorzitters examencommissie Finance & Control:

  • Gerda Swank (HU)
  • Rene Heerdink (Hogeschool Inholland)
  • André van der Wal (Haagse Hogeschool)
  • Wim Maessen (Hogeschool van Amsterdam)
  • Bertine van Hillo-Visser (Hogeschool Rotterdam)