Hogeschool van Amsterdam

Welke financieel adviseur schakel jij in voor jouw onderneming?

27 mrt 2018 16:32 | Faculteit Business en Economie

Hoe goed zijn financieel adviseurs op de hoogte van nieuwe financieringsvormen voor ondernemers? Dat hebben onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Utrecht en CrowdfundingHub, een expertisecentrum voor alternatieve financiering, in kaart gebracht. Uit een eerste inventarisatie blijkt onder meer dat accountants nog niet zoveel afweten van alternatieve vormen van financieren, zoals crowdfunding.

Twee op de drie ondernemers raadpleegt een financieel adviseur. Die moet tegenwoordig niet alleen afweten van ‘klassieke’ financieringsvormen, zoals lenen bij de bank. Banken wijzen namelijk steeds vaker aanvragen voor leningen van mkb-ondernemers af. Alternatieve financieringsvormen winnen daarom aan belang, zoals crowdfunding, online werkkapitaal, factoring en leasing. Deze financieringsvormen worden vaak met elkaar gecombineerd, zodat een ondernemer toch aan het benodigde bedrag kan komen; ook wel ‘gestapeld financieren’ genoemd.

Het mkb en hun adviseurs hebben weliswaar veel ervaring met bankleningen, maar deze alternatieve financieringsvormen zijn voor hen relatief nieuw. Voor ondernemers zelf is het lastig te beoordelen of hun financieel adviseur hier voldoende vanaf weet en daadwerkelijk aan hun kant staat, of dat die zich vooral laat leiden door eigen financiële afwegingen.

Om hier duidelijkheid over te krijgen, hebben de Hogeschool Utrecht en de Hogeschool van Amsterdam samen met expertisecentrum Crowdfundinghub in kaart gebracht hoe goed het met de kennis van financieel adviseurs gesteld is, als het gaat om nieuwe financieringsvormen voor het mkb en ‘gestapeld financieren’.

Bankiers en accountants vergeleken

De onderzoekers hebben de kennis van vier typen financieel adviseurs vergeleken: bankiers, accountants, MKB Kredietcoaches en onafhankelijke financieringsadviseurs. Het gaat om een kleine steekproef, met 166 respondenten, maar de uitkomsten bieden een eerste indruk:

  • Bankiers lijken het meest bekend met financieringsvormen die zij zelf verstrekken. Meer dan andere adviseurs gaat hun voorkeur uit naar ‘klassieke’ bancaire financieringsvormen, zoals leningen.
  • Accountants lijken minder kennis te hebben van een aantal financieringsvormen dan de andere adviseurs. Ze weten met name minder van risicokapitaal, crowdfunding en factoring. Ook weten accountants minder af van gestapeld financieren en wijken ze in hun financieringskeuzes af voor werkkapitaal en productontwikkeling.
  • MKB Kredietcoaches – zelf ook accountants – komen in kennis, advies en keuzes van financiering meer overeen met bankiers en zelfstandig financieel adviseurs. Dat houdt vermoedelijk verband met de specifieke financieringsopleiding die zij hebben gevolgd.

Meer informatie

Het onderzoek is uitgevoerd ten behoeve van het SIA Raak Project Gestapeld Financieren,
https://gestapeld-financieren.nl/, door een consortium van partijen, geleid door de Hogescholen van Amsterdam, Utrecht en de Crowdfundingshub. Lees hier het uitgebreide rapport met grafieken en toelichting. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met HU lector dr. Lex van Teeffelen, lex.vanteeffelen@hu.nl.