Hogeschool van Amsterdam

Onderwijsvernieuwing HRM

5 jul 2017 15:22 | Faculteit Business en Economie

Het afgelopen studiejaar zijn we gestart met allerlei nieuwe of vernieuwde programma’s zoals rondom HR-metrics en –analytics, leerinterventies en veranderstrategieën, flexicurity, performancemanagement… en nog veel meer.

Analoog aan de dynamiek van het HRM-werkveld ontwikkelt ons curriculum zich. Het afgelopen studiejaar zijn we gestart met allerlei nieuwe of vernieuwde programma’s zoals rondom HR-metrics en –analytics, leerinterventies en veranderstrategieën, flexicurity, performancemanagement en nog veel meer. Hiernaast is er een nieuwe driejarige international track voor excellente studenten. In de deeltijdopleiding wordt met succes samengewerkt met de opleiding Bedrijfskunde en met partijen uit de HRM-praktijk. Zo wil Cordaan de kwaliteit van het middenkader versterken en doet zij dat in samenwerking met onze DeeltijdAcademie. Kortom het bruist bij HRM.

Peperclip en Melkkoe

Gelukkig zijn er ook constante factoren, zoals in de voltijdopleiding het consultancybureau Peperclip (www.peperclip.net) dat al jarenlang een vaste plek heeft in ons vierde leerjaar. Maar ook het onderwijsproject Melkkoe in jaar 1. Dit onderwijsprogramma kent een rijke traditie waarin studenten hun opdrachtgever -meneer of mevrouw Matthijssen- moeten overtuigen van nut, noodzaak en invulling van een sociaal plan voor de melkfabriek. Die gesprekken zijn altijd weer spannend voor studenten; veel alumni zullen zich dat nog weten te herinneren.

Gastlessen

Wij volgen de HRM-ontwikkelingen op de voet maar vinden het ook erg leuk als gasten uit de HRM-praktijk hun kennis en ervaring delen met onze studenten. Ook dit jaar vonden veel gastlessen plaats zoals over agile werken, HR-transformatie, de maatschappelijke verantwoordelijkheid van HRM, etc.