Hogeschool van Amsterdam

Keurmerk: HRM geslaagd!

5 jul 2017 10:02 | Faculteit Business en Economie

De opleiding HRM werd afgelopen voorjaar geaccrediteerd. Net als studenten die een examen afleggen vonden we het een spannend traject. Hoe blij waren we dan ook te horen dat het met de kwaliteit helemaal snor zit bij HRM!

Je weet of een hbo-opleiding gegarandeerd kwaliteit levert als deze geaccrediteerd is. Accreditatie is een keurmerk dat aangeeft dat een opleiding voldoet aan kwalitatieve maatstaven vastgesteld door de overheid. De opleiding HRM werd afgelopen voorjaar geaccrediteerd. Dat betekent dat we -zoals elke 6 jaar- met de billen bloot moesten. En dat gaat zowel in een uitgebreide schriftelijke verantwoording, als in allerlei gesprekken met het accreditatiepanel, aangewezen door het accrediterende orgaan (NVAO). Het panel sprak tijdens de visitatie uitvoerig met onze docenten, management, studenten, alumni etc. De gesprekken gingen over het profiel en curriculum, de onderwijsleeromgeving, toetsing, en het gerealiseerde eindniveau van de studenten bij afronding van de opleiding. Net als studenten die een examen afleggen vonden we de visitatie en het afwachten van de uitslag spannend. Hoe blij waren we dan ook te horen dat het accreditatiepanel ons op alle onderdelen voldoendes heeft gegeven en ons op de meeste onderdelen zelfs met een ‘goed’ heeft beoordeeld. Kortom, met de kwaliteit zit het helemaal snor bij HRM.