Hogeschool van Amsterdam

Vruchtbare en langdurige samenwerking HvA en CIP

8 nov 2016 00:00 | Faculteit Business en Economie

Op 3 november ondertekenden Willem Baumfalk (decaan HvA-faculteit Business en Economie) en Mark Lamers (CEO, Foundation Certified Investment Professional) een convenant. Zij uitten hiermee de intentie voor een vruchtbare en langdurige samenwerking.

Door het bundelen van de krachten zijn beide partijen overtuigd dat de samenwerking leidt tot borging van de bestaande kwaliteit binnen beide organisaties.

Foundation Certified Investment Professional (CIP) zoekt samenwerking met partners zoals de HvA, om de kwaliteit van de financiële sector samen te verbeteren. “Door het inbedden van de CIP-opleiding in de HvA-minor Beleggen, verankeren wij het CIP al in een vroegtijdig stadium in het reguliere hoger onderwijs”, stellen Mark Lamers en Willem Landman (HvA-opleidingscoördinator minor Beleggen).

Vernieuwde minor Beleggen

Sinds 10 jaar biedt de HvA de minor Beleggen aan voor HvA-studenten van de financieel-economische opleidingen. In de vernieuwde minor kunnen studenten het bachelorniveau van de opleiding tot CIP behalen. De minor brengt studenten kennis en vaardigheden bij over effectendienstverlening. De eerste lichting studenten die in september startten met de vernieuwde minor, ronden de minor in januari 2017 af.

Kwalificaties operations en financial services

Door de digitalisering de afgelopen jaren, verschoven de werkzaamheden in de effectendienstverlening van front-office (klantcontact) naar mid- en backofficeactiviteiten. Kennis en vaardigheden – en dus ook de kwalificatie – op dit terrein zijn daarmee belangrijk geworden. Wereldwijd is Foundation CIP het enige opleidingsinstituut dat een erkend diploma aanbiedt, gericht op operations en financial services. Na het behalen van het bachelorniveau CIP kunnen studenten de definitieve CIP-status behalen door het schrijven van een thesis.