Hogeschool van Amsterdam

HvA publiceert Nationaal Crowdfunding Onderzoek 2016

30 nov 2016 00:00 | Faculteit Business en Economie

Hoe succesvol en rendabel is dat crowdfunding nu eigenlijk. Wie is die crowd? Waarom willen crowdfunders een ondernemer helpen en waarom juist niet? In samenwerking met CrowdfundingHub, Erasmus Universiteit Rotterdam en Universiteit Utrecht, deed de Hogeschool van Amsterdam (HvA) onderzoek naar deze onderwerpen.

Meedoen aan crowdfunding om een idee of start-up te financieren is steeds normaler. Het aantal personen dat aan crowdfunding doet, stijgt explosief en breidt zich uit met MKB-bedrijven opzoek naar financiering voor vastgoed- en energieprojecten.

De onderzoeksresultaten laten zien dat het overgrote deel van de crowdfunders bekend is met het project, ondernemer of de onderneming dat men financiert. Deze relatie varieert van vriendschap, familieband en zakelijke relaties tot kennissen, klanten of fans. Hoe sterker een bestaande relatie, hoe minder belangrijk de rol van informatie over risico’s en financiële planning. Mensen uit het netwerk van de ondernemer nemen sneller en eerder de beslissing om al dan niet in een crowdfundingproject te stappen.

Investeringen in mislukte projecten komen ook voor. Een kwart van de investeerders stopte geld in een crowdfundingproject dat het beoogde bedrag niet haalde, of in een project dat faalde in het behalen van haar doelstellingen. Mismanagement, slechte timing of een slechte onderneming noemt men het vaakst als reden, gevolgd door moeilijke markt of technische problemen van het product.

Onderzoeksteam Hogeschool van Amsterdam

Sander van der Lijn (HvA-student Financial Services Management), Jamal Abid (HvA-docent Financial Services Management) en Frank-Jan de Graaf (lector Centre of Academic Research in Economics and Management (CAREM)) werkten vanuit de HvA mee aan het onderzoek.

“De samenwerking met CrowdfundingHub en andere universiteiten was geslaagd. Met een goed en deskundig team werkten we aan het onderzoek en droegen bij aan de kwaliteit van de onderzoeksmethode en onderzoeksanalyse”, aldus een tevreden Jamal Abid.

Nationaal Crowdfunding Onderzoek

Sinds 2013 doet CrowdfundingHub jaarlijks nationaal onderzoek naar het fenomeen crowdfunding. Dit jaar lag de focus op de risicoperceptie van investeerders en de rol die de bestaande relatie tussen de ondernemer en investeerder heeft op investeringsbeslissingen.

De HvA was dit jaar voor het eerst betrokken. Dit om het onderzoek van een wetenschappelijke basis te voorzien en de academische kwaliteit te garanderen. CAREM, het kenniscentrum van de HvA-faculteit Business en Economie, onderzocht daarnaast ook de rol van crowdfunding in een toegepast onderzoek naar gestapeld financieren in het MKB.

Onderzoeksdata voor iedereen vrij beschikbaar

Net als voorgaande jaren is het onderzoek en de onderzoeksdata via een Creative Commons-licentie beschikbaar als open data voor andere onderzoekers. De onderzoeksgegevens kunnen gedownload worden via www.crowdfundingonderzoek.nl.

Samenwerken aan onderzoek over gestapeld financieren in MKB?

Heb je affiniteit met het onderzoeksthema 'crowdfunding' en/of 'gestapeld financieren in het MKB'? Wil je betrokken worden bij onderzoek hierover aan de HvA? Meld je aan als strategisch partner of als studentonderzoeker via: carem@hva.nl.