Directie FBE

Ineke Bussemaker - decaan

Ineke Bussemaker is eindverantwoordelijk voor de faculteit en bestuurlijk vertegenwoordiger. Zij is direct leidinggevende van de opleidingsmanagers en lectoren.

Jeroen Visser - directeur bedrijfsvoering

Jeroen Visser is verantwoordelijk voor het functioneren van alle diensten en bedrijfsprocessen binnen de faculteit, zoals stafdiensten, onderwijslogistiek, huisvesting en financiën. Hij is direct leidinggevende van de faculteitsstafleden en het hoofd Onderwijsbureau. Faculteitsstafleden zijn tevens de hoofden van de stafdiensten bij FBE.

Max Paschold - Faculteitssecretaris

Max Paschold is verantwoordelijk voor het functioneren van de management- en overlegstructuren en de beleidsagenda. Hij ondersteunt en verbindt faculteitsbestuur, staforganisatie, opleidingsmanagement, examencommissie, deelraad (medezeggenschap), opleidingscommissies en studieverenigingen. Daarnaast onderhoudt hij contacten met de centrale HvA organisatie (CSA, JZ en bestuurssecretariaat CvB). Hij is leidinggevende van de ambtelijk secretarissen (faculteitssecretariaat, examencommissie en deelraad) en de managementassistenten/secretaresses van de faculteit.

Contactinformatie

I. Bussemaker
Decaan Drs.
06 4210 0181
i.bussemaker@hva.nl

H.P.J. Visser
Directeur Bedrijfsvoering
06 5373 0148
h.p.j.visser@hva.nl

M.M.A. Paschold
Faculteitssecretaris
06 1151 2905
m.m.a.paschold@hva.nl

Directiesecretariaat

P.L.M. Zaal-Mittemeijer
Ondersteuning Decaan
06 2115 5156
p.l.m.zaal@hva.nl

M.T.J. de Boer- van den Hogen
Ondersteuning Directeur Bedrijfsvoering
06 2115 5342
m.t.j.de.boer@hva.nl

L. van Tunen
Ambtelijk secretaris
06 2115 5077
l.j.m.van.tunen@hva.nl

Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 13 juli 2020