Directie FBE

Ineke Bussemaker - Decaan

Ineke Bussemaker is eindverantwoordelijk voor de faculteit en bestuurlijk vertegenwoordiger. Zij is direct leidinggevende van de opleidingsmanagers en lectoren.

Jeroen Visser - Directeur Bedrijfsvoering

Jeroen Visser is verantwoordelijk voor het functioneren van alle diensten en bedrijfsprocessen binnen de faculteit, zoals stafdiensten, onderwijslogistiek, huisvesting en financiën. Hij is direct leidinggevende van de faculteitsstafleden en het hoofd Onderwijsbureau. Faculteitsstafleden zijn tevens de hoofden van de stafdiensten bij FBE.

Lizette Pagrach - Faculteitssecretaris

Lizette Pagrach is verantwoordelijk voor het functioneren van de management- en overlegstructuren en de beleidsagenda. Zij ondersteunt en verbindt faculteitsbestuur, staforganisatie, opleidingsmanagement, examencommissie, deelraad (medezeggenschap), opleidingscommissies en studieverenigingen. Daarnaast onderhoudt ze contacten met de centrale HvA organisatie (CSA, JZ en bestuurssecretariaat CvB). Ze is leidinggevende van de ambtelijk secretarissen (faculteitssecretariaat, examencommissie en deelraad) en de management assistenten van de faculteit.

Contactinformatie

I. Bussemaker
Decaan Drs.
06 4210 0181
i.bussemaker@hva.nl

H.P.J. Visser
Directeur Bedrijfsvoering
06 5373 0148
h.p.j.visser@hva.nl

L.J. Pagrach
Faculteitssecretaris
06 2115 7398
l.j.pagrach@hva.nl

Directiesecretariaat

T.A. De Witte
Ondersteuning Decaan
06 8114 0851
t.a.de.witte@hva.nl

A. Sadhoe
Ondersteuning Directeur Bedrijfsvoering
06 4110 6936
a.sadhoe@hva.nl

L. van Tunen
Ambtelijk secretaris
06 2115 5077
l.j.m.van.tunen@hva.nl

J. Jansen
Ambtelijk secretaris
06 2881 3865
j.jansen@hva.nl

Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 31 mei 2023