Centre for Applied Research on Economics & Management

CAREM is het kenniscentrum voor praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek van de faculteit Business en Economie.

CAREM geeft antwoord op kennisvragen uit het bedrijfsleven en de maatschappij. Dit doet het kenniscentrum middels onderzoeksprojecten met lectoren, docentonderzoekers, studenten, bedrijven en kennisinstellingen.

Professionele onderzoekers en studenten werken aan onderzoeksprojecten bij een van de vijf lectoraten van CAREM: Amsterdamse Kenniseconomie, Corporate Governance & Leadership, Gedifferentieerd HRM, Online Ondernemen en Entrepreneurship.

Daarnaast maakt CAREM zich hard voor de inbedding van de inzichten uit onderzoek in het onderwijs. Alleen zo valt te garanderen dat studenten met kennis van actuele ontwikkelingen in hun vakgebied de arbeidsmarkt op zullen gaan.

Heeft u een kennisvraag voor CAREM of wilt u meewerken aan een onderzoeksproject? Bezoek de website en neem contact op hva.nl/carem.

Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 1 oktober 2020