D.M.E. Griffioen (Didi) PhD

Lector Higher Education, Research and Innovation
Email:
d.m.e.griffioen@hva.nl
Werkadres:
Lutherse Kapel Complex, Spui 25, 1012 WX Amsterdam
, Wibauthuis, Wibautstraat 3b, 1091 GH Amsterdam
Postadres:
Postbus 2171,1000 CD Amsterdam
Expertise:
Hoger onderwijs, onderwijskunde, verandermanagement, wijsbegeerte
Social media:
Ga naar HvA Research Database

Didi Griffioen is sinds juni 2018 hogeschoolbreed lector Higher Education, Research and Innovation. Als lector gaat haar aandacht uit naar manieren om onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk in het hoger onderwijs beter te verbinden. Het omvormen van de HvA naar een kennisinstelling veronderstelt in de meest maximale vorm een integratie van onderwijs en onderzoek om het beroepsonderwijs beter te bedienen. In de meest minimale vorm vraagt het een goede samenwerking. Samenwerking noch integratie gaan vanzelf en vragen heroverweging van wat onderwijs, onderzoek en professioneel handelen eigenlijk precies zijn. Vragen die centraal staan in het lectoraat zijn: Hoe passen professioneel handelen en onderzoek bij elkaar? Wat zijn effectieve vormen van de integratie van onderwijs en onderzoek? Welke HvA-organisatiekenmerken bespoedigt of beperkt deze integratie?

Didi Griffioen studeerde af aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (1998) en voltooide daarna opleidingen aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) bij Onderwijskunde (drs. 2005), Wijsbegeerte (MA, 2005) en Educational Sciences (ResMSc, 2012). In 2013 promoveerde ze aan de UvA met een proefschrift over de implementatie van onderzoek in het hoger beroepsonderwijs. Voorafgaand aan het lectorschap was ze programmaleider Onderzoek in Onderwijs met als opdracht het instellingsplan van de HvA te helpen operationaliseren en implementeren. Eerder was ze postdoc bij LEARN! van de Vrije Universiteit op een NWO-project over samenwerken door studenten in het hoger onderwijs en beleidsmedewerker onderzoek.

Alle fases van haar werkend bestaan hebben wetenschappelijke en professionele publicaties en presentaties opgeleverd voor nationaal en internationaal publiek. In 2013 was ze co-editor van het boek ‘Integratie van onderzoek in het onderwijs; Effectieve inbedding van onderzoek in curricula’ dat is uitgegeven bij Noordhoff BV.

Voor het maken van een afspraak, neem contact op met Madeleine van den Berg-de Zwart, m.de.zwart@hva.nl, +316 288 161 85.

Ga naar HvA Research Database
Ga naar HvA Research Database