Hogeschool van Amsterdam

kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

dhr.  P. Wiggers (Pascal)

Projectleider

Pascal Wiggers is projectmanager Digital Life. Hij houdt zich bezig met onderzoek en onderwijs op het raakvlak van zorg en ICT.

Van 2006 tot 2012 was hij universitair docent aan de Technische Universiteit Delft, waar hij, samen met zijn promovendi, onderzoek deed naar machine learning, automatisch herkenning van spraak, taal en emotie en de ontwikkeling van intuitieve interfaces waarmee mensen hun eigen voorkeuren en waarden kunnen bepalen.

Hij studeerde in 2001 cum laude af in de Technisch Informatica aan de TU Delft. In 2008 promoveerde hij aan dezelfde universiteit op zijn proefschrift ""Modelling Context in Automatic Speech Recognition"".