Hogeschool van Amsterdam

kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

dhr.  B. Visser (Bart) PhD

Lector en opleidingsmanager Oefentherapie
Email:
b.visser2@hva.nl
Werkadres:
Nicolaes Tulphuis, Tafelbergweg 51, 1105 BD Amsterdam
Postadres:
Postbus 2120,1000 CC Amsterdam
Kamernummer:
C1.44
Afwezig:
Woensdag

Bart Visser (1963) is opgeleid tot bewegingswetenschapper aan de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen van de VU Amsterdam. Na zijn opleiding heeft hij in verschillende functies (o.a. Als Universitair docent en als Onderzoeker en later Hoofd van EXPres, het expertise voor Revalidatie Ergonomie en Sport) ruim 20 jaar bij deze faculteit gewerkt. In 2004 is Bart gepromoveerd op het proefschrift: Upper extremity load in low-intensity tasks.

Sinds 2011 is Bart Visser lector aan de Hogeschool van Amsterdam, in combinatie met de functie van opleidingsmanager aan de opleiding tot Oefentherapeut Mensendieck. Het lectoraat Oefentherapie-Dagelijks Bewegen! heeft als doelstelling een bijdrage te leveren aan de gezondheidszorg van de toekomst. Dit doet het lectoraat door innovatie van de beroepspraktijk en door het vernieuwen en verbeteren van het onderwijs voor de professionals van de toekomst. Het lectoraat richt zich op dagelijks bewegen en in het bijzonder op het zelfmanagement van dit dagelijks bewegen.

Bart geeft inhoud aan het praktijkgericht onderzoek door te stimuleren dat onderzoekers actief participeren in Communities of Practice (COP’s) en Living Labs. In deze rijke leeromgevingen wordt ‘geleerd’ door alle betrokkenen, studenten, docenten, onderzoekers en zorgprofessionals.

Bart heeft zich sinds 1 maart 2018 verbonden aan het living lab, GRZPLUS, waar hij bijdraagt aan onderzoek en innovatie in de geriatrische revalidatie. GRZPLUS is een samenwerkingsverband van zorgorganisaties De Zorgcirkel en Omring in Noord-Holland en richt zich op ouderen tijdens hun herstel- of revalidatietraject.

Bart is (co-)auteur van ruim 80 wetenschappelijke publicaties en rapporten (Voor een overzicht zie: www.researchgate.net/profile/Bart_Visser).

Publicaties op Researchgate
Publicties op PubMed

--

Artikel: 'It's up to you' - Gezond gedrag is eigen verantwoordelijkheid

Lectorale Rede Bart Visser: Dagelijks bewegen, it's up to you!