Hogeschool van Amsterdam

kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

mw.  M. Pol (Margriet) PhD

Promovendus NWO | Coördinator minor Zorgtechnologie | Docent Ergotherapie

Margriet Pol is in 1984 als ergotherapeut afgestudeerd aan de Hogeschool van Amsterdam. Daarna werkte ze als ergotherapeut in verschillende zorgorganisaties zowel klinisch als in de eerste lijn. Ze voltooide haar master sociale wetenschappen met als specialisatie sociale gerontologie aan de VU Amsterdam in 2005.

Margriet is sinds 2006 werkzaam als docent en onderzoeker bij de opleiding Ergotherapie van de faculteit Gezondheid. Haar lessen zijn gebaseerd op de vele jaren ervaring in de geriatrische revalidatie en eerste lijn gezondheidszorg.  Haar expertise ligt op: geriatrische revalidatie, wonen, omgeving, eerstelijnsgezondheidszorg en zorgtechnologie. Ze is speciaal geïnteresseerd in de mogelijkheden van ouderen om actief te blijven en te participeren in de maatschappij. Margriet is docent en coördinator van het programma Afstudeerproject en de minor Zorgtechnologie.

Sinds 2010 is ze als onderzoeker betrokken bij het lectoraat Ergotherapie van de faculteit Gezondheid en is betrokken bij het lectoraat Digital life van de faculteit DMCI.

In 2013 is zij begonnen aan haar promotieonderzoek ‘sensormonitoring’ voor het ondersteunen van het dagelijks functioneren bij zelfstandig alleenwonende ouderen waarvoor zij een NWO-beurs kreeg en welke zij eind 2018 afrondt.

Een van de studies uit haar promotieonderzoek is de SO-HIP studie (www.sohipstudie.nl) waar zij in december 2017 de HVA-research award mee won.

Zij heeft haar PhD onderzoek altijd gecombineerd met het geven van onderwijs en deelname in andere onderzoeksprojecten. De onderzoeksprojecten doet zij samen met de betrokken doelgroep, zorgprofessionals, onderzoekers (interprofessioneel), en studenten.

Sinds 2017 is ze tevens lid van de commissie Zorgtechnologie van Ergotherapie Nederland. 

Als vervolg op haar promotieonderzoek is zij sinds 2018 betrokken bij diverse implementatieprojecten zorgtechnologie in de geriatrische revalidatie en is medeoprichter van de startup ‘Hipperacademy’.

Projecten:

  • SO-HIP studie; afronden publicaties en kennisverspreiding over de SO-Hip studie
  • Hipper2Implementation; gericht op het implementeren van hipper (sensoren en revalidatie) in de geriatrische revalidatie.
  • GRZplus; samenwerking HvA met de Zorgcirkel en Omring. Contactpersoon vanuit de HvA rond studentprojecten rond twee ‘ontwikkelpraktijken’.
  • Science practioner Vivium Naarderheem; samenwerking HvA met Vivium Naarderheem; De focus ligt op het onderzoeken, toepasbaar maken en gebruiken van innovatieve zorgtechnologie binnen de geriatrische revalidatie
  • Ehealth gebruikersgilde; In het fieldlab werken zorgprofessionals, kennisinstellingen, MKB-bedrijven, zorgaanbieders samen in een gilde. Het creëren van een eHealth implementatieomgeving ter versterking en versnelling van eHealth innovaties. Verantwoordelijk voor het werkpakket onderzoek rond implementatie ehealth binnen de vijf proeftuinen. Daarnaast verantwoordelijk voor het ontwikkelen van twee onderwijsmodules voor gebruikers en voor zorgprofessionals.
  • Projectleider I-act; zelfmanagement applicatie voor mensen na een depressie. Proof of conceptstudie wordt opgezet samen met afdeling stemmingsstoornissen AMC. Hoofdonderzoeker is Miranda van Niel.