Hogeschool van Amsterdam

kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

De projecten waar het lectoraat Network Cultures in deelneemt of penvoerder van is ziet u hieronder.