Centre for Financial Innovation

  Drs. P. Koeleman (Pauline)

Docent/Promovendus
Telefoon:
0615956488
Email:
p.koeleman@hva.nl
Werkadres:
Wibauthuis, Wibautstraat 3b, 1091 GH Amsterdam
Postadres:
Postbus 803,1000 AV Amsterdam
Kamernummer:
07A32
Expertise:
Taalontwikkeling | Taaldidactiek
Afwezig:
Woensdag, Donderdag, Vrijdag

Sinds 2008 is Pauline Koeleman verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam. Zij begon haar loopbaan als docent Nederlands en docent Onderzoeksvaardigheden bij de opleiding Bedrijfskunde. Naast haar docenttaken vervult zij momenteel de functie van teamleider bij Bedrijfskunde. Voordat Pauline Koeleman bij de Hogeschool van Amsterdam in dienst trad, werkte zij als docent Nederlands als tweede taal en als docent Nederlands in het voortgezet onderwijs.

Vanaf september 2012 is Pauline Koeleman als promovenda verbonden aan het Lectoraat Gedifferentieerd Human Resource Management. De titel van haar dissertatie luidt: Professioneel taalgebruik in het economische beroepenveld. Behoefteanalyse voor (taal)curriculumontwerp in het hoger economisch onderwijs.