Centre for Financial Innovation

  Drs. M.C.J. Knoppel (Michel)

Docent/Promovendus
Email:
m.c.j.knoppel@hva.nl
Werkadres:
Wibauthuis, Wibautstraat 3b, 1091 GH Amsterdam
Postadres:
Postbus 803,1000 AV Amsterdam
Expertise:
Internationale financile besmetting (International Financial Contagion) | Internationale economie | Monetaire economie | Bedrijfseconomie | Real Estate Finance. Interesse in wereldpolitiek.
Ga naar HvA Research Database

In de afrondende fase van de studies International Economics & Finance (2008) en Real Estate Finance (2009) aan de Universiteit van Amsterdam (UvA), is Michel reeds 2 jaar actief geweest als docent bedrijfseconomie aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Na deze studies heeft hij 2 jaar als Management Trainee Finance gewerkt bij Unilever.

Sinds augustus 2011 is Michel Knoppel werkzaam bij de HvA, afdeling Bedrijfseconomie. Hier doceert hij o.a. de vakken Internationale Economie en Bedrijfseconomie. Daarnaast is Michel sinds 2012 verbonden aan het lectoraat Corporate Governance & Leadership, waar hij vanuit het lectoraat verantwoordelijk is voor het ontwikkelen en cordineren van de inhoud van het Finance Honours Programma.

Promotieonderzoek

In 2012 is Michel tevens begonnen aan zijn promotieonderzoek aan de (UvA) naar Internationale Financile Besmetting. In het licht van zijn eerste artikel, waar hij momenteel mee bezig is, heeft hij in de zomer van 2012 een stage gelopen bij het Ministerie van Financin, afdelingen Internationale Financile Betrekkingen en Financile Markten.

Ga naar HvA Research Database