Centre for Financial Innovation

Werken aan volwaardige alternatieven voor financieren mkb

Project

Het Centre for Financial Innovation (CFI) ontwikkelt kwaliteitseisen voor bedrijfsvoering en klantbehandeling, in samenwerking met innovatieve toetreders tot de financieringsmarkt. Dit draagt bij aan het vertrouwen van mkb-ondernemers en toezichthouders in deze leningverstrekkers - zoals crowdfundingplatforms en fintechbedrijven - als volwaardig alternatief voor de traditionele banken. Hogeschool Utrecht en de Stichting MKB Financiering zijn belangrijke partners in dit project.

Met name kleinere mkb-bedrijven hebben moeite aan financiering te komen via de gevestigde partijen op de financieringsmarkt. Toetreders op de markt voor het verstrekken van leningen die gebruikmaken van een innovatief businessmodel of technieken als big data en AI kunnen een oplossing bieden voor dit financieringsprobleem. Zij zijn op hun beurt op zoek naar een legitieme marktpositie. Daarvoor is zowel vertrouwen van klanten in hun financiële producten als vertrouwen van de toezichthouders AFM en De Nederlandse Bank nodig.

De non-bancaire financiers krijgen van de toezichthouders de ruimte om te groeien en marktaandeel te winnen ten opzichte van de banken. Het risico dat onvoorziene incidenten op de financiële markten leiden tot schade voor klanten neemt daarmee toe.

Robuuste bedrijfsvoering en transparante en eerlijke klantvoorlichting

De innovatieve toetreders bevinden zich in een stadium van beginnende zelfregulering om die risico’s in te perken. Het CFI van de HvA onderzoekt samen met de bedrijven, toezichthouders en mkb-klanten welke kwaliteitseisen voor een robuuste bedrijfsvoering en transparante en eerlijke klantvoorlichting bijdragen aan het vertrouwen in de innovatieve financiële producten en welke concrete veranderingen bedrijven dienen door te voeren.

Het onderzoek biedt elementen die gebruikt kunnen worden om standaarden voor de non-bancaire financiers te ontwikkelen. Daarnaast biedt het onderzoeksproject instrumenten om te meten of de bedrijven deze standaarden toepassen.

Financiering

SIA RAAK-mkb

In een RAAK-mkb-onderzoek staat een vraag uit het mkb centraal. Hogescholen en andere kennisinstellingen en minimaal zes mkb-bedrijven doen in een consortium onderzoek naar praktisch toepasbare oplossingen.

Projectpartners

- Hogeschool Utrecht
- Stichting MKB Financiering
- Collin Crowdfund
- Spotcap
- FundIQ
- Voldaan
- October
- Qredits
- PIN Voorschot

Het Centre for Financial Innovation (CFI) zoekt samen met organisaties en bedrijven oplossingen voor actuele uitdagingen in het vakgebied finance en accounting. Big data, AI, ethische dilemma’s en duurzaamheid vragen een andere manier van werken. Het CFI biedt inzicht door onderzoek, praktische aanbevelingen en tools, en draagt deze kennis over op studenten en professionals.

Gepubliceerd door  CAREM 14 maart 2023

Project Info

Startdatum 01 sep 2020
Einddatum 01 feb 2023