Centre for Financial Innovation

Van Goeden Huize: onafhankelijke controllers bij woningcorporaties

Project

Het Centre for Financial Innovation (CFI) van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) onderzoekt met het project Van Goeden Huize hoe woningcorporaties de verplichte onafhankelijke controlfunctie het beste kunnen inrichten. Vanaf 2015 moeten controllers binnen de eigen organisatie toezicht houden op de bedrijfsvoering en advies geven aan de bestuurders die tegelijkertijd hun leidinggevenden zijn.

Op 19 mei 2022 organiseerden we een symposium om onderzoeksresultaten te tonen en vooral om de door ons ontwikkelde tools en beroepsproducten in workshops te presenteren.

Voor de opening van het symposium hebben Jeroen Pepers, directeur van Aedes en Albert Kerssies, directeur van VTW videoboodschappen ingesproken. Alle presentaties en video's zijn op deze site terug te kijken.

Alle presentaties en video's

Aan welke voorwaarden voor persoon, positie en beleid moet worden voldaan om een onafhankelijke controlfunctie in te richten?

Dat is de vraag die centraal staat bij het project 'Van Goeden Huize, de professional en de onafhankelijke controlfunctie binnen woningcorporaties'.

De onderzoeksdriehoek: persoon, positie en beleid

Langs verschillende manieren hebben we onderzoek gedaan om tot onze adviezen en uitwerkingen te komen. Het onderzoek kent vier hoofdbestanddelen: een enquête, twee interviewrondes en groepsgesprekken. Lees verder voor een kort overzicht met een aantal resultaten daaruit.

Overzicht onderzoeksproject & resultaten

De persoon die de onafhankelijke controlfunctie uitoefent (ocf), speelt een belangrijke rol voor het optimaal invullen. In de enquête hebben we diverse vragen hierover gesteld. In interviews hebben we dit uitgediept. Daarbij keken we vooral naar competenties. We maakten voor de vragen over competenties gebruik van bestaande onderzoeksgegevens. Zo konden we voortbouwen op wat er al aan inzichten ligt.

Benodigde competenties van de persoon

“Wellicht kunnen er duizend bloemen bloeien”, zei een van onze geïnterviewden. Deze opmerking raakte aan het feit dat de wet veel ruimte biedt om de onafhankelijke controlfunctie (ocf) in te vullen. Natuurlijk geldt de voorwaarde dat de onafhankelijkheid gewaarborgd is, echter daarna is er veel ruimte voor eigen invulling. Dat past ook bij de verscheidenheid van corporaties en de verschillende contexten waarbinnen corporaties handelen.

Positie van de controlerfunctie

Onder Beleid kijken we naar twee zaken: de effectiviteit van risicomanagement en Control self assessment (CSA). Allereerst besteden we aandacht aan de algehele waardering voor de invulling van de onafhankelijke controlfunctie.

Beleid rond de OCF

Bekijk de literatuur die gebruikt is in dit onderzoek.

Naar de literatuurlijst
Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 25 januari 2023

Project Info

Startdatum 01 feb 2020
Einddatum 01 feb 2022