Centre for Economic Transformation | CET

AMBITIES

We staan voor grote maatschappelijke uitdagingen: klimaatverandering, snelle technologische ontwikkelingen en groeiende ongelijkheid. Onze economie en samenleving veranderen in rap tempo en de noodzaak tot economische transformatie wordt steeds groter. We kunnen niet verder binnen het huidige economische model, gebaseerd op groei en vaak met uitbuiting van mensen en uitputting van de natuur als gevolg.

Transformatie naar een rechtvaardige en duurzame economie is de grote maatschappelijke uitdaging. De behoeften van de samenleving bedienen, binnen de grenzen van de aarde. Dit betekent dat er nieuwe businessmodellen nodig zijn: duurzaam, circulair, regeneratief en distributief. Maar ook: dat bedrijven versterkt worden door innovatieve technologie, door nieuwe vormen van mede-eigenaarschap én zich ontwikkelen in het omgaan met professionals, werk en teams.

We willen nieuwe duurzame benaderingen aanmoedigen op het gebied van financiën, marketing, digitale technologieën, governance en de arbeidsmarkt. Om de transformatie naar een eerlijke en duurzame economie te versnellen kiezen we voor een focus op vier ambities:

Transformatie naar nieuwe bedrijfsmodellen

Transformatie naar mede-eigenaarschap

Transformatie naar eerlijke economische ecosystemen

Transformatie naar goed werk en vakmanschap

Met deze vier ambities willen we nieuwe duurzame benaderingen aanmoedigen op het gebied van financiën, marketing, governance en de arbeidsmarkt, ondersteund door digitale technologieën.

Gepubliceerd door  Centre for Economic Transformation 17 juli 2023