Centre for Economic Transformation | CET

Transformatie naar nieuwe bedrijfsmodellen

Van een lineaire, of circulaire naar een regeneratieve economie. Door natuur en gemeenschappen te herstellen. Door op basis van eerlijke winstverdeling een positieve bijdrage aan de aarde te leveren. Door met sociale en technologische innovaties te bouwen aan een impact gedreven economie.

Bij deze ambitie staat de vraag centraal hoe organisaties op een nieuwe manier zaken kunnen doen. Hoe kan beter voor mens en natuur worden gezorgd? Hoe kan de inheemse gemeenschap en de natuur worden hersteld. Of, hoe kan cultureel erfgoed worden geëerd of verbeterd?

Met deze ambitie willen we bedrijven inspireren om hun werkwijze te veranderen met behulp van duurzame businessmodellen. Bijvoorbeeld door een bestaand productieproces aan te passen naar een productieproces waarbij afvalstoffen gebruikt worden als grondstof.

Download het White Paper 'Regenerative Business Models' van Ingrid Wakkee en Linda Drupsteen.

Deze ambitie wordt onder meer onderzocht vanuit:

Met deze ambitie bieden we bedrijven en overheden nieuwe kennis, inzichten, instrumenten en een netwerk om dit nog verder te ontwikkelen. Hiertoe bieden we toegang tot talent in een mulitdisciplinaire pool van studenten voor stages en afstudeerprojecten.

Donut Design Tool voor Bedrijven

Het CET ontwikkelde in samenwerking met het Doughnut Economics Action Lab (DEAL) en verschillende innovatieve bedrijven de Donut Design Tool voor Bedrijven. Het is een praktische gids met inzichten en tips voor bedrijven om te starten met de transformatie naar een organisatie die werkt volgens de principes van de Donuteconomie, onder begeleiding van een workshop-begeleider.

Contact thematrekker Linda Drupsteen - Sint

Gepubliceerd door  Centre for Economic Transformation 16 februari 2024