Centre for Economic Transformation | CET

Transformatie naar mede-eigenaarschap

Van enkele naar vele eigenaren. De financiën, bedrijfsprocessen en het eigendom weer in eigen hand krijgen.

Bij deze ambitie gaat het om de vraag hoe financiële en eigendoms-verhoudingen veranderen. Denk aan alternatieve vormen van eigenaarschap zoals coöperaties. Denk ook aan maatschappelijke vragen als het eigenaarschap van de grote maatschappelijke uitdagingen: ‘Wie betaalt daarvoor?’. En vragen rond sociale platforms.

Met deze ambitie willen we professionals, burgers, consumenten en ondernemers in staat stellen om eigenaarschap te herwinnen of nieuwe vormen van eigenaarschap te creëren.

Deze ambitie wordt onder meer onderzocht vanuit:

Contact thematrekker Deborah Tappi

Gepubliceerd door  Centre for Economic Transformation 28 maart 2023