Centre for Economic Transformation | CET

Transformatie naar eerlijke economische ecosystemen

Van een kwetsbaar en schadelijk naar een sterk en zorgzaam systeem. Om duurzaam en circulair samen te werken en de ecosystemen te innoveren.

Hierbij gaat het om de ambitie om de economische ecosystemen waarbinnen bedrijven actief zijn te veranderen. Ecosystemen overschrijden organisatorische en geografische grenzen. Denk aan het duurzamer samenwerken binnen waardeketens, het opzetten van circulaire ecosystemen en missiegericht innoveren.

Een concreet voorbeeld van een winkelcentrum dat 100% plastic vrij wil worden, maakt direct duidelijk dat samenwerking onmisbaar is in een coalitie van retailers, overheden en brancheorganisaties.

Deze ambitie wordt onder meer onderzocht vanuit:

Contact thematrekker Rob Lubberink

Gepubliceerd door  Centre for Economic Transformation 28 maart 2023