Centre for Economic Transformation | CET

  dr. A. Ballafkih (Hafid)

Lector Arbeid en Human Capital in Transitie
Email:
a.h.ballafkih@hva.nl
Werkadres:
Wibauthuis, Wibautstraat 3b, 1091 GH Amsterdam
Postadres:
Postbus 814,1000 AV Amsterdam
Expertise:
Arbeid | arbeidsmarkt | personeelsontwikkeling | personeelsselectie | arbeidsmarkttransities | onderzoeksmethoden |data driven decision making.
Ga naar HvA Research Database

Dr. Hafid Ballafkih is lector Arbeid en Human Capital in Transitie.

Hij is gespecialiseerd in arbeid, arbeidsmarkt, arbeidsmarkttransities, personeelsontwikkeling, personeelsselectie, data driven decision making en onderzoeksmethoden. Hij is geïnteresseerd in huidige en toekomstige arbeidsmarktontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor organisaties, de samenleving en de mens.

Zo is hij onder andere bezig met het opzetten van een onderzoek naar het effect van artificiële intelligentie op werk en competenties, toekomstige competenties van vakmensen in de infrasector, professionele identiteit en beroepsprofielen van verschillende beroepen, arbeidsre-integratie en werkende armen. Zijn onderzoek draagt voornamelijk bij aan kennis over werken in de toekomst. Zo richt hij zich op mismatches op de arbeidsmarkt, toekomstige competenties, de rol van competenties in selectie en ontwikkeling, de gevolgen van vergrijzing, arbeidsmigranten, arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden.

Hafid begeleidt en coördineert de uitvoering van complexe interdisciplinaire meerjarige onderzoeksopdrachten. Samen met zijn lectoraat voert hij de opdrachten uit. Het lectoraat is onderdeel van The Work Lab en het Centre for Economic Transformation.

Hij draagt bij aan het onderwijs en de professionalisering van docenten en de evaluatie van het onderwijs.

Hafid is hoofd Research Data Management van de faculteit en lid van de Ethische Commissie Onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam. Vanuit deze rollen geeft hij advies over de organisatie en de kwaliteit van onderzoek binnen de faculteit Business en Economie.

Ga naar HvA Research Database
Ga naar HvA Research Database