Centre for Economic Transformation | CET

Regenerative business models

Verkenning van regeneratieve business modellen voor onderwijs en praktijk

Project

Dit project bestaat uit een verzameling van onderzoeksactiviteiten voor het verkennen van regeneratieve business modellen en de vertaling daarvan naar onderwijs en praktijk.

Bamboo import

THEMA

Onderzoek en praktijk tonen aan dat we onze planeet zowel ecologisch als sociaal uitputten. Het wordt steeds duidelijker dat nieuwe economische modellen noodzakelijk zijn om deze trend te keren. Binnen dit kader doen wij onderzoek naar regeneratieve business modellen: bedrijfsmodellen die de nadruk leggen op het beter achterlaten van de wereld dan ze nu is. Het onderzoek speelt in op de groeiende noodzaak om ook via ondernemerschap bij te dragen aan herstel van de planeet.
Download het White Paper 'Regenerative Business Models'

De overkoepelende vraag van dit thema is:

Op welke wijze kunnen ondernemers en ondernemingen bijdragen aan regeneratie?

Wat een regeneratief businessmodel kenmerkt, wat er concreet nodig is om tot een regeneratief businessmodel te komen, en wat dit precies betekent in de praktijk, zijn hierbij onderzoeksonderwerpen.

Vragen van ondernemers zijn bijvoorbeeld:
'Hoe maak ik inzichtelijk dat mijn onderneming regeneratief is?'
'Hoe inspireren we anderen – in mijn keten maar ook daarbuiten - om ook regeneratief te werken?'
'is dit echt anders dan andere duurzame business modellen?'

Om de overkoepelende en de onderliggende vragen te kunnen beantwoorden, is eerst meer inzicht nodig in de kenmerken van regeneratieve business modellen, in lessen of praktijken die vertaald kunnen worden naar andere ondernemingen, en in aspecten die de transitie naar regeneratieve business modellen kunnen faciliteren (bijvoorbeeld vanuit beleid).

ACTIVITEITEN

Het onderzoek omvat diverse activiteiten en projecten, waarbij we nauw samenwerken met zowel experts als ondernemers uit de praktijk. Waarbij we ons richten op het vergaren van nieuwe inzichten en het creëren van een netwerk voor het delen van kennis onder elkaar. Voorbeelden van activiteiten zijn:

 • Ronde Tafel-bijeenkomsten

 • Delphi panel (kennis en ervaring van experts zijn opgehaald om tot een gezamenlijke definitie te komen), met als output een praatplaat.

 • Verkenning van inspirerende voorbeelden van regenerative businesses

 • Verdiepende case studies

 • Ontwikkeling van een framework voor het beschrijven van regeneratieve elementen

 • Opbouw van een kenniskring

Praatplaat Regenerative Business | CET | HvA

PARTNERS

Opdrachtgever van het onderzoek is het Centre for Economic Transformation (CET).

Meer weten of meedoen?

Onze onderzoeksresultaten zijn kosteloos op te vragen.

 • Voor bedrijven:
  neem contact op voor vraagstukken over regeneratieve bedrijfsvoering, deelname aan kennissessies en ronde tafel-gesprekken, of voor het afstemmen van een stage- of afstudeeropdracht.
 • Voor studenten:
  neem contact op voor mogelijkheden voor een stage of een afstudeeropdracht bij de themagroep.
 • Voor onderzoekers van andere kennisinstellingen:
  neem contact op voor een verkenning van mogelijkheden voor een gezamenlijke onderzoeksaanvraag, of voor deelname aan kennissessies en ronde tafel-gesprekken.

Neem contact op met:

Gepubliceerd door  Centre for Economic Transformation 16 februari 2024

Project Info

Startdatum 01 sep 2023
Einddatum 01 sep 2024