Centre for Economic Transformation | CET

Collaborative Innovation and Entrepreneurship (CIE)

Het lectoraat Collaborative Innovation and Entrepreneurship (CIE) kijkt vanuit een samenwerkingsgericht in plaats van vanuit een concurrerend perspectief naar ondernemers- en innovatieprocessen.

Samenwerking vereist dat organisaties verschillende belanghebbenden in verschillende relaties tussen organisaties beheren, die niet alleen steeds belangrijker zijn voor hun voortbestaan maar ook noodzakelijk om grote maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden en een duurzame transformatie in sectoren te realiseren. Het belang van samenwerkingsgerichte partnerschappen is vervat in duurzame ontwikkelingsdoel (SDG) 17 van de VN. Dit SDG is gericht op de wereldwijde noodzaak om partnerschappen aan te gaan voor financiering, technologie, capaciteitsopbouw, kennis en expertise om de andere 16 SDG’s te verwezenlijken.

Bij CIE komen verschillende onderzoeksthema’s aan bod, waaronder:

  • open innovatie: Open, verantwoord en inclusieve innovatie
  • ondernemerschap in de gemeenschap/coöperatief ondernemerschap: Dit gaat meer over ondernemersdynamiek in coöperatieve organisaties
  • multilaterale of bilaterale relaties tussen organisaties zoals relaties in de global toeleveringsketen.
Gepubliceerd door  CAREM 25 juli 2024

  L.E.D. Divito (Lori)

Lector Collaborative Innovation and Entrepreneurship

Tel: 0621157353
l.e.d.divito@hva.nl
Bekijk profiel