Centre for Applied Research on Business and Economics

profileimage male

Vanuit haar vakgebied, de bedrijfskunde, en ook vanuit haar specialisatie op het gebied van samenwerking tussen bedrijven en non-profit organisaties, doet Wieke onderzoek naar innovatieve (duurzame) oplossingen die de levenskwaliteit in de stad verbeteren. Vanuit haar visie gebeuren innovaties op het snijvlak waarop verschillende soorten organisaties met elkaar samenwerken en elk hun eigen kracht inbrengen.

In haar onderwijs probeert zij de studenten waarmee ze werkt te inspireren en te laten experimenteren met innovatieve projecten waarbij de stad Amsterdam hun 'speelveld' wordt. Binnen het speelveld mogen ze voor opdrachtgevers werken, fouten maken, oplossingen bedenken, nieuwe creatieve dingen bedenken, professionals ontmoeten, experimenteren, en daarvan leren.