Centre for Applied Research on Business and Economics

mw.  Dr. A.H. Risselada (Anne)

Onderzoeker
Telefoon:
0621155722
Bij geen gehoor:
0621155722
Email:
a.h.risselada@hva.nl
Werkadres:
Fraijlemaborg, Fraijlemaborg 133, 1102 CV Amsterdam
Postadres:
Postbus 814,1000 AV Amsterdam
Kamernummer:
0.037
Expertise:
Detailhandel| winkelgebieden| online winkelen| stedelijke ontwikkeling| ondernemerschap| locatiekeuze van bedrijven
Afwezig:
Vrijdag

Dr. Anne Risselada (1984) is economisch geograaf met expertise op het gebied van detailhandel, bedrijfslocatiekeuze en stedelijke ontwikkeling. Binnen de HvA ligt haar onderzoekfocus bij toekomstbestendige binnenstedelijke winkelgebieden, de betekenis van collectieve online marketing strategieën voor winkelgebieden en de ruimtelijke gevolgen van online winkelen.

Anne studeerde Sociologie en Sociale Geografie aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde aan de Universiteit Utrecht. In het proefschrift ‘Housing the Mobile Entrepreneur’ zet zij uiteen hoe vastgoedkenmerken, buurtfactoren en privéoverwegingen van invloed zijn op het locatiegedrag van ondernemers in stedelijke woonwijken.

Na haar promotieonderzoek is ze als adviseur bij Bureau Stedelijke Planning nauw betrokken geweest bij vraagstukken rondom detailhandel en was verantwoordelijk voor het opstellen van brancherings- en detailhandelsvisies, vestigingsplaatsonderzoeken, distributieve onderbouwingen en effectenstudies.