Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research on Business and Economics

mw.  Dr. M.G.M. Meerman (Martha)

Lector Gedifferentieerd HRM

Dr. Martha Meerman is opgeleid als sociaal en organisatie psycholoog. Ze is sinds 2004 lector gedifferentieerd HRM bij de Hogeschool van Amsterdam en werkt tevens bij het Amsterdams instituut voor Arbeidsvraagstukken van de Universiteit van Amsterdam. Haar kernprojecten gaan over transities op de flexibele arbeidsmarkt, professionalisering, leren in arbeidsorganisaties en sociaal ondernemerschap. Zij werkt samen met haar kenniskring vanuit praktijkvragen die worden gesteld door werknemers/ professionals, zelfstandige ondernemers, overheid en bedrijfsleven. Op dit moment is Martha copromotor van 4 promovendi.

Martha promoveerde in 1999 aan de Universiteit Leiden op een onderzoek waar de reactie van autochtonen op allochtonen in de arbeidsorganisatie. Het is een vraagstuk dat nog steeds actueel is. Voor 2004 was Meerman werkzaam aan de Universiteit van Amsterdam (1977- 1980), Leiden (1992 – 1999), en de Vrije Universiteit (1999-2004). Zij werkte als adviseur en onderzoeker bij het NIA (voorloper TNO arbeid) en INOVA. Opdrachtgevers kwamen voor een groot deel uit de kringen van de overheid en voor een geringer deel uit instellingen en bedrijven.

Zij is auteur van vele publicaties op het gebied van etnische en leeftijdsdiversiteit, professionalisering en teamontwikkeling.