Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research on Business and Economics

dhr.  M.R. van Maanen (Marcel)

Docent/onderzoeker
Telefoon:
0621973270
Email:
m.r.van.maanen@hva.nl
Werkadres:
Wibauthuis, Wibautstraat 3b, 1091 GH Amsterdam
Postadres:
Postbus 803,1000 AV Amsterdam
Ga naar HvA Research Database

Marcel van Maanen is sinds begin 2018 actief als actieonderzoeker bij het lectoraat gedifferentieerd HRM. Hij richt zich hierbij met name op het thema teamprofessionalisering. Marcel combineert zijn onderzoekswerk met zijn docentschap bij de opleiding HRM aan de HvA.

Marcel is geschoold als organisatiekundige aan de UvA en doorliep aanvullende professionaliseringstrajecten (o.a. teamcoaching en gestaltcoaching). Gedurende zijn loopbaan werkte Marcel zeventien jaar als organisatieadviseur en facilitator, waaronder een drietal jaar bij voormalig Ernst & Young in Suriname. In de hoedanigheid van adviseur en begeleider heeft hij zich steeds meer bekwaamd in ontwikkelingsgerichte vraagstukken en de wisselwerking tussen individu, team en organisatie.

Als actieonderzoeker wil hij vooral teams helpen om (weer) in beweging te komen, door de in teams aanwezige wijsheid en energie te ontsluiten. De nadruk ligt hierbij op dialoog, actie en reflectie. Marcel is vooral gefascineerd door de invloed van ongeschreven spelregels en paradoxen in organisaties en het gezonde of ongezonde ‘evenwicht’ wat hierbij kan ontstaan.

Ga naar HvA Research Database
Ga naar HvA Research Database