Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research on Business and Economics

dhr.  Dr. M. Hogenstijn (Maarten)

Senior Onderzoeker
Telefoon:
0610531652
Email:
Werkadres:
Wibauthuis, Wibautstraat 3b, 1091 GH Amsterdam
Postadres:
Postbus 814,1000 AV Amsterdam
Kamernummer:
07A32
Expertise:
Sociaal ondernemerschap| Lokale en regionale identiteit| Onderzoeksvaardigheden| Interviewen

Maarten Hogenstijn is onderzoeker sociaal ondernemerschap binnen het Programma Ondernemerschap van de HvA, vanuit de lectoraten gedifferentieerd HRM en Culturele en Sociale Dynamiek.

Daarnaast werkt hij als freelancer vanuit zijn eigen bedrijf ‘De Hertaler’, waarbij hij diverse onderzoekswerkzaamheden verricht voor universiteiten en hogescholen.

Maarten Hogenstijn is opgeleid als sociaal-geograaf (drs. 2002, dr. 2008) en journalist (PDOJ, Erasmus Universiteit Rotterdam, 2003). Zijn promotieonderzoek voerde hij uit binnen een dubbelpromotie bij de faculteit Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht. Inhoudelijk lag op het snijvlak van sociologie en geografie en ging het over gevestigden en buitenstaanders in nieuwe sociale en ruimtelijke kaders. Methodologisch was het gebaseerd op kwalitatief onderzoek n de plaatsen Veenendaal en Amerongen, met gebruik van observaties, documentanalyse en diepte-interviews. Dit leidde in 2008 tot het proefschrift ‘Zo werkt dat hier niet’.

Hij is specialist op gebied van lokale en regionale identiteit en deed hierover in 2014-15 een onderzoek in opdracht van het ministerie van BZK (Terlouw en Hogenstijn 2015). Hij is tevens projectleider ‘Honors in Europe’ voor de Hanzehogeschool Groningen, waarin excellentieprogramma’s in verschillende Europese landen in kaart worden gebracht. Op basis hiervan ontwikkelde hij een handreiking met praktijklessen voor docenten en onderzoekers (Wolfensberger en Hogenstijn 2015). Hij heeft tevens ruime ervaring als journalist en is daarbij gespecialiseerd in het interviewen van moeilijke doelgroepen en schrijven in begrijpelijke taal.

Maarten Hogenstijn doet binnen het Programma Ondernemerschap van de Hogeschool van Amsterdam sinds augustus 2015 onderzoek naar sociaal ondernemerschap in Amsterdam.