Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research on Business and Economics

mw.  dr. J.E. Ferguson (Julie)

Senior Onderzoeker
Telefoon:
0628530103
Email:
j.e.ferguson@hva.nl
Werkadres:
Wibauthuis, Wibautstraat 3b, 1091 GH Amsterdam
Postadres:
Postbus 2171,1000 CD Amsterdam
Afwezig:
Woensdag

Website:
Persoonlijke website (in English)
Ga naar HvA Research Database

Als Senior Onderzoeker ben ik verbonden aan het Center of Expertise Urban Governance and Social Innovation, lectoraat Coordinatie van Grootstedelijke Vraagstukken.

In mijn onderzoek richt ik me op sociale netwerk dynamiek, in de context van sociale innovatie. Dat wil zeggen: hoe zien de relationele structuren eruit waarin mensen samenwerken, op het snijvlak tussen informele sociale netwerken en de formele bestuurlijke context waarbinnen die netwerken opereren? Hoe is innovatie co-creatie mogelijk in deze dynamische context van uiteenlopende belangen? Dit soort vragen staan centraal in de projecten waarbij ik betrokken ben, waaronder Toekomstbestendig Evenwicht (RAAK-PRO) en House of Skills (EFRO-ESF).

Ik ben gepromoveerd in Bedrijfskunde (VU), en heb Master diploma’s in Wijsbegeerte (UvA) en in Literatuur Wetenschappen (UvA/UCLA, cum laude). Voorafgaand aan de HvA heb ik bijna twaalf jaar gewerkt aan de Vrije Universiteit Amsterdam als onderzoeker en als Universitair Docent Organisatiewetenschappen, verbonden aan de leerstoel Sociale Netwerken en Organisaties. Ik heb les gegeven aan de opleidingen Bestuur & Organisatie (BSc) en Bestuur, Communicatie & Organisatie (MSc), heb tientallen scriptanten (MSc & BSc) begeleid en tien promovendi (VU en UvA). Voorafgaand aan mijn wetenschappelijke functies heb ik o.a. gewerkt als kennismanager bij verschillende maatschappelijke organisaties gericht op ontwikkelingssamenwerking (Hivos en IICD). Ik ben native speaker van Engels en Nederlands met een internationale achtergrond, opgeleid in Afrika, Groot Brittanië, Frankrijk (Univ. de Bourgogne Dijon) en de VS (Univ. California Los Angeles). Mijn onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd in meer dan dertig internationale wetenschappelijke tijdschriften en boekhoofdstukken (zie publicatielijst).

Persoonlijke website (in English)

Yogadocente (gespecialiseerd in mensen met schouderletsel of –blessure)

Tekstredacteur / Vertaler

Ga naar HvA Research Database
Ga naar HvA Research Database