Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research on Business and Economics

dhr.  E. Essen (Erik)

Junior-onderzoeker organisatie-integriteit

Ik hou me graag bezig met sociale processen en vraagstukken binnen organisaties. Zoals de dynamiek tussen mensen en wat voor gevolgen dit heeft voor de organisatie. Onderwerpen als groepsprocessen,  organisatieverandering en cultuur vind ik interessant. In mijn werk als onderzoeker kijk ik vooral hoe mensen

binnen organisaties samen een cultuur creëren en in stand houden en wat voor effect dit heeft op integriteitsrisico’s. Organisatiecultuur kan daarin heel krachtig werken. Zodanig dat mensen die in principe ‘het goede’ willen doen, dit toch uiteindelijk laten. En dat moeten we zien te voorkomen en probeer ik een bijdrage aan te leveren.