HvA Bibliotheek

Zoeken naar marktgegevens

In deze workshop leren studenten, docenten en onderzoekers zoeken naar marktrapporten en -statistieken. De HvA-databanken Marketline Advantage, Statista, Business Source Ultimate en Proquest Business Collection en WARC worden behandeld.

Tijdens deze workshop krijg je een demonstratie maar ga je ook zelf actief op zoek naar marktgegevens.

Na succesvolle afronding van deze module:

  • Ken je verschillende bronnen voor het vinden van marktgegevens;
  • Kun je in deze bronnen op een effectieve manier zoeken om de gewenste marktgegevens te verkrijgen.

Voor wie?

HvA-studenten, -docenten en -onderzoekers.

Aantal deelnemers

Minimaal 4 deelnemers en maximaal 20 deelnemers.

Kosten

Aan de workshop zijn geen kosten verbonden.

Gepubliceerd door  HvA Bibliotheek 8 mei 2022