Hogeschool van Amsterdam

HvA Bibliotheek

Lenerspas

Leen alles met je collegekaart of medewerkerskaart. Geen student of medewerker? Vraag een lenerspas aan en maak gebruik van de collecties van de HvA.

Voor studenten, medewerkers en alumni

HvA- en UvA-studenten

Studenten van de HvA en UvA gebruiken hun collegekaart als lenerspas.

HvA- en UvA-medewerkers

Medewerkers van de HvA en UvA gebruiken hun medewerkerskaart als lenerspas. 

Alumni (afgestudeerden)

Alumni lenen nog een jaar na afstuderen gratis. Zij ontvangen na inschrijving als alumnus een externe pas, op vertoon van hun diploma en een geldig legitimatiebewijs. Studenten die niet zijn ingeschreven aan HvA of UvA kunnen de pas online aanvragen. Vraag een externe pas aan

Voor derden

Wie niet aan de HvA of UvA verbonden is maar wel publicaties uit de collectie van de HvA Bibliotheek wil lenen, kan online een lenerspas aanvragen. De voorwaarden zijn:

  • je woont tenminste drie maanden aaneengesloten op een vast adres in Nederland, én;
  • je hebt een geldig legitimatiebewijs.

Met een lenerspas of weekpas heb je  geen thuistoegang tot de databanken en e-journals waarop de Bibliotheek geabonneerd is. Hiervoor kun je uitsluitend terecht bij de raadpleeg-pc’s in de HvA Bibliotheeklocaties. Vraag online een lenerspas aan.

Kosten

Een lenerspas kost € 40,- en is een jaar geldig. Een weekpas kost € 15,-. Na de aanvraag krijg je bericht wanneer de lenerspas klaar ligt. In de regel is dat na twee werkdagen.

De pas is  gratis voor studenten van Nederlandse universiteiten, de Open Universiteit en de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, op vertoon van:

  • een geldige collegekaart én;
  • een bewijs van inschrijving van het lopend studiejaar én;
  • een geldig legitimatiebewijs.

De pas is gratis voor  medewerkers van Nederlandse universiteiten, de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW), Koninklijke Bibliotheek (KB) en het Hoger Kunstonderwijs in Amsterdam, op vertoon van:

  • een recente salarisspecificatie én; 
  • een geldig legitimatiebewijs.

Verlenging

Twee maanden voordat de lenerspas verloopt ontvang je een e-mail waarin staat hoe je je pas kunt verlengen.

Wijzigen gegevens, verlies van lenerspas

Heb je een ander (e-mail-)adres, telefoonnummer of moet je tenaamstelling veranderd worden? Je kunt de wijziging online doorgeven. Geef je wijziging door.

Laat bij verlies of diefstal de lenerspas zo snel mogelijk blokkeren en vraag online een vervangende pas aan. Een vervangende pas kost € 5,-, tenzij je een proces-verbaal van de politie kunt tonen.  Blokkeer en vraag een vervangende pas aan.

Zonder pas lenen

Via je eigen bibliotheek

Ben je lener bij een andere bibliotheek in Nederland en heb je belangstelling voor een publicatie uit de HvA-Bibliotheek? Je kunt bij je eigen bibliotheek een aanvraag indienen om de publicatie naar jouw bibliotheek te laten komen. Jouw bibliotheek kan je informeren over de kosten die hieraan verbonden zijn. Je hebt dan geen lenerspas van de HvA-Bibliotheek nodig.

Lenen bij meer dan één bibliotheek

Wil je bij meerdere bibliotheken in Amsterdam lenen, dan kun je een AdamNet-pas van € 45,- per jaar kopen. Hiermee heb je recht op een gratis lenerspas van de Bibliotheek van de UvA/HvA, de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA), de Bibliotheek van de Vrije Universiteit (UBVU), het Centrum Wiskunde & Informatica en de Bibliotheek van Hogeschool InHolland Amsterdam/Diemen. Lees meer over de AdamNet-pas.

Gepubliceerd door  HvA Bibliotheek 3 juli 2020