HvA Bibliotheek

Komt een mens bij de dokter

Verhalen uit de spreekkamer over diversiteit en passende zorg

Tentoonstelling

Elke dag zit de spreekkamer van de dokter vol met mensen. Mannen, vrouwen, homo mannen, lesbische vrouwen, hetero, bi+, trans en intersekse personen. Allemaal hebben ze recht op zorg die bij hen past. Maar door onwetendheid, schaamte of verkeerde aannames, krijgen ze die niet altijd. ‘Komt een mens bij de dokter’ is een aangrijpende tentoonstelling met ervaringsverhalen van patiënten en zorgverleners over inclusieve zorg.

Met de tentoonstelling ‘Komt een mens bij de dokter’, wil de Bibliotheek HvA in samenwerking met o.a. Stichting Open Mind zorgprofessionals (in opleiding) bewust maken van de rol die sekse, gender en seksuele oriëntatie spelen bij aandoeningen en de behandeling ervan. Zodat iedereen in de toekomst kan rekenen op passende zorg.

Tentoonstelling

De tentoonstelling bestaat uit een serie van 19 portretten te zien van 13 september tot 4 oktober in de Bibliotheek van het Nicolaes Tulphuis. Toegang is gratis.

Openingstijden

De tentoonstelling is te bekijken tijdens de openingstijden van de Bibliotheek van het Nicolaes Tulphuis: maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Aanvullend lesmateriaal

Naast de tentoonstelling, heeft de Bibliotheek ook lesmateriaal ontwikkeld in samenwerking met Women Inc. en Rutgers. Denk dan aan discussie vragen, een Casus van de geportretteerde of een geportretteerde als gastspreker. De Toolkit is te vinden op onze Libguide, boordevol achtergrondinformatie.

Samenwerkingspartners

De tentoonstelling 'Komt een mens bij de dokter' is een samenwerking van Stichting Open Mind en de Alliantie Gezondheidszorg op maat. [De alliantie wordt gevormd door COC Nederland, Rutgers en Women Inc.] En natuurlijk de Bibliotheek HvA.

Gepubliceerd door  HvA Bibliotheek 27 september 2023

Datum

Startdatum 13 sep
Einddatum 04 okt