Hogeschool van Amsterdam

Amstelcampus

Wie zit waar?

De realisatie van de Amstelcampus is in volle gang. Zeven van de acht gebouwen zijn klaar. Vier gebouwen zijn in de afgelopen jaren gerenoveerd en er zijn drie nieuwe onderwijsgebouwen bijgekomen. Er is nog een deel braakliggend op de hoek van de Mauritskade en de Wibautstraat, hier wordt het Conradhuis gebouwd.

Op dit moment zijn vier van de zeven faculteiten van de HvA gevestigd op de campus. Zoveel panden, zoveel opleidingen. Maar wie zit nu precies waar?

In het in 2015 opgeleverde Wibauthuis (WBH) zit het grootste gedeelte van de faculteit Business en Economie. Het gaat hier om de opleidingen Commerciële Economie, Human Resource Management en Bedrijfskunde. Andere opleidingen van deze faculteit zijn gevestigd op locatie Fraijlemaborg.

De opleidingen van Digitale Media en Creatieve Industrie (DMCI) zijn allemaal op de Amstelcampus gevestigd.

Alle opleidingen van Maatschappij en Recht zijn op de Amstelcampus gevestigd, en zijn verdeeld over twee naast elkaar gelegen panden.

De opleidingen van Onderwijs en Opvoeding zijn allemaal op de Amstelcampus gevestigd.

Een gedeelte van de faculteit Economie en Management. Deze faculteit is verdeeld over twee locaties, waaronder de Amstelcampus en de locatie Fraijlemaborg in Zuidoost.

Faculteit Techniek zit in locatie Leeuwenburg naast het Amstelstation. Op termijn zal deze faculteit verhuizen naar een nader te bepalen locatie.

Faculteit Bewegen, Sport en Voeding. Deze opleidingen zitten in op de locatie Dr. Meurerlaan in Osdorp, gezien hun praktische ligging naast de sportvelden.

Faculteit Gezondheid. Deze opleidingen bevinden zich in Amsterdam-Zuidoost aan de Tafelbergweg. Hier hebben zij een locatie naast het AMC, waar zij ook intensief mee samenwerken.

Plattegrond Amstelcampus

Gepubliceerd door  Amstelcampus 25 februari 2019