Amstelcampus

Wie zit waar?

De realisatie van de Amstelcampus is in volle gang. Zeven van de acht gebouwen zijn klaar. Vier gebouwen zijn in de afgelopen jaren gerenoveerd en er zijn drie nieuwe onderwijsgebouwen bijgekomen. Op de hoek van de Mauritskade en de Wibautstraat, wordt het Conradhuis gebouwd.

Op dit moment zijn vier van de zeven faculteiten van de HvA gevestigd op de campus. Zoveel panden, zoveel opleidingen. Maar wie zit nu precies waar?

De opleidingen Human Resource Management en Bedrijfskunde van de faculteit Business en Economie zijn gehuisvest in het Wibauthuis (WBH). Andere opleidingen en eenheden van deze faculteit zijn gevestigd op de Business Campus (Fraijlemaborg 133) in Zuidoost.

De opleidingen van Digitale Media en Creatieve Industrie (DMCI) zijn allemaal op de Amstelcampus gevestigd.

De faculteit Maatschappij en Recht is verdeeld over twee naast elkaar gelegen panden op de Amstelcampus:

De opleidingen van Onderwijs en Opvoeding zijn allemaal op de Amstelcampus gevestigd.

  • Kohnstammhuis (KSH): Associate degree Educatief Professional Beroepsonderwijs, Lerarenopleidingen Exacte vakken (Biologie, Gezondheidszorg en Welzijn, Horeca en Voeding, Mens en Technologie, Natuurkunde, Scheikunde, Wiskunde), Lerarenopleidingen Maatschappijvakken ( Aardrijkskunde, Algemene Economie, Bedrijfseconomie, Geschiedenis, Maatschappijleer), Lerarenopleidingen Talen (Duits, Engels, Frans, Nederlands), leerroute Leraar in Vernieuwend Onderwijs, Leraar Pedagogiek, Pedagogiek, Pabo, Universitaire Pabo en de masteropleidingen (Algemene Economie, Frans, Engels, Geschiedenis, Nederlands, Wiskunde, Pedagogiek en Professioneel Meesterschap)
  • Theo Thijssenhuis: vaklokalen van Biologie, Horeca en Voeding, Gezondheidszorg en Welzijn, Natuurkunde en Scheikunde.
  • Benno Premselahuis (BHP): makerslab voor de opleiding Leraar Mens & Technologie, en de AD Educatief Professional Beroepsonderwijs.

Het merendeel van de faculteit Business en Economie is gehuisvest op de Business Campus (Fraijlemaborg 133) in Zuidoost.

Faculteit Techniek zit in locatie Leeuwenburg naast het Amstelstation. Op termijn zal deze faculteit verhuizen naar het Conradhuis op de Amstelcampus.

Faculteit Bewegen, Sport en Voeding. Deze opleidingen zitten in op de locatie Dr. Meurerlaan in Osdorp, gezien hun praktische ligging naast de sportvelden.

Faculteit Gezondheid. Deze opleidingen bevinden zich in Amsterdam-Zuidoost aan de Tafelbergweg. Hier hebben zij een locatie naast het AMC, waar zij intensief mee samenwerken.

Plattegrond Amstelcampus

Gepubliceerd door  Amstelcampus 6 december 2022