Amstelcampus

Studenten en medewerkers

De Amstelcampus is een open stadscampus waar studenten, docenten en onderzoekers van verschillende faculteiten samenwerken met de beroepspraktijk aan grootstedelijke vraagstukken. Werken aan je talent en leren in de beroepspraktijk wordt op veel manieren gestimuleerd. Op de campus zijn studentenwoningen sportfaciliteiten en veelsoortige evenementen. Met de komst van de Amstelcampus naar dit deel van de stad is een positieve impuls gegeven aan de levendigheid in de omgeving van de Wibautstraat en de stad Amsterdam.

Een grote diversiteit aan werk/studieplekken

De HvA heeft zeven faculteiten waar de opleidingen onder geclusterd zijn. Vier van de zeven faculteiten zijn gevestigd op de Amstelcampus. Daarnaast is in Zuidoost Amsterdam de Economiecampus, bij het AMC de Gezondheidscampus en in Osdorp de campus Sport en Voeding.

Interactiviteit tussen de verschillende onderwijsdisciplines, het bedrijfsleven en de stad is een groot voordeel van de campus. De voorzieningen op het gebied van horeca, sport, wonen en onderwijs (met drie bibliotheken) maken de Amstelcampus tot een plek om te studeren, werken, wonen en recreëren. Dit is ook de plek waar startende ondernemers de kans krijgen hun talent te ontplooien of waar bedrijven een beroep kunnen doen op de kennis en kunde van studenten van de HvA.

Lijkt het jou leuk de Amstelcampus zelf te bekijken?

Gepubliceerd door  Amstelcampus 31 oktober 2022