Amstelcampus

Activiteit Gerelateerd Werken

Waar, wanneer en hoe je werkt en samenwerkt kan dankzij het Activiteit Gerelateerd Werken (AGW) beter op elkaar worden afgestemd. Niemand is meer gebonden aan een vaste werkplek en met de juiste ondersteuning op het gebied van ICT, flexibele werkplekinrichting, samenwerking en afstemming met collega's, kun je met focus aan de slag.

De Amstelcampus is ingericht volgens het Activiteit Gerelateerd Werken principe, waarbij de onderwijsvisie optimaal kan worden ondersteund.

Voor studenten betekent dit dat zij kunnen kiezen welke plek hun voorkeur heeft voor de taak die ze gaan doen, individueel of in groepsverband, op of rond de campus. De HvA faciliteert hierin door een diversiteit aan studieplekken te bieden, zowel in een open omgeving als de kantine of meer afgesloten zoals de concentratieplekken in de bibliotheek.

Voor medewerkers betekent AGW dat er geen vaste werkplek is per medewerker, maar je kiest een plek op basis van de activiteit of taak die je gaat doen op dat moment. Kies een rustige plek voor geconcentreerd, stil werken (RUST), groepswerkplek voor samenwerken of interactie (RUIS) of een meer informele omgeving voor overleg en afstemming (BRUIS).

Voordelen?

Bij Activiteit Gerelateerd Werken staat de interactie tussen medewerker, docent en student centraal; ontmoeten en samenwerken zijn in vele vormen denkbaar. Zo wil de HvA flexibeler omgaan met werktijd en werkomgeving.

Waarom flexibel werken?

Om te werken aan een interactieve leer-en werkomgeving die ontmoeting en kennisdeling stimuleert. En om te zorgen voor een betere aansluiting bij de student die al tijd-en plaatsonafhankelijk werkt.

Inspiratie opdoen? Bekijk de video

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien
Gepubliceerd door  Amstelcampus 17 december 2018