Amstelcampus

Conradhuis wordt Jakoba Mulderhuis

Willem Frederik Conrad staat de eer af

29 okt 2021 10:47

Om diversiteit te verankeren in de huisvesting, die we als HvA bieden aan onze studenten en medewerkers, is ervoor gekozen dit terug te laten komen in de benamingen van onze gebouwen. Bijna alle gebouwen van de HvA zijn vernoemd naar mensen die uitblonken in hun vakgebied en betekenis hadden voor Amsterdam. Vrouwen met een achtergrond die recht doet aan de diversiteit van de HvA zijn op dit moment ondervertegenwoordigd.

Jakoba Mulder

Ir. Jakoba Helena (Ko) Mulder (1900-1988) was architect en behoorde tot de meest invloedrijke Amsterdamse stedenbouwers van de vorige eeuw. Van 1930 tot 1965 werkte ze als één van de weinige vrouwen bij de Dienst der Publieke Werken van de gemeente Amsterdam. Zij heeft onmiskenbaar haar stempel gedrukt op de ruimtelijke ontwikkeling van Amsterdam en daarmee op de woon- en leefkwaliteit van de stad vandaag de dag. Sprekende voorbeelden zijn haar ontwerpen van het Amsterdamse Bos en de tuinsteden in West en Zuid, maar ook de introductie van het concept hovenbouw en haar grote aandeel in de aanleg van talloze nieuwe openbare speelplaatsen.

De HvanA heeft hier een artikel over gepubliceerd.