Hogeschool van Amsterdam

Amstelcampus

Vakantietijd

9 jul 2020 09:00 | Amstelcampus

De vakantietijd voor bouwers is gepland in week 31, 32 en 33.

In de vakantieperiode werkt de aannemer van het Conradhuis door. Tussen 27 juli en 14 augustus 2020 zijn er gebruikelijke bouwactiviteiten. Op 12 augustus is er een bijzondere activiteit gepland. Dan plaatst de aannemer de boogspanten die het Conradhuis en het Theo Thijssenhuis verbinden.