Hogeschool van Amsterdam

Amstelcampus

Verwijderen damwanden Swammerdamzijde

24 jun 2020 13:43 | Amstelcampus

In de week van 29 juni tot 3 juli 2020 vinden er werkzaamheden plaats aan de westzijde van het Conradhuis.

Werkzaamheden

De werkzaamheden veroorzaken hinder voor omwonenden, fietsers en autoverkeer in de Weesperzijdebuurt. Voor voetgangers is de doorgang open. Voor ander verkeer wijzigt tijdelijk de rijrichting in de Mauritsstraat en op de Weesperzijde en in de omgeving worden enkele parkeerplekken buiten gebruik gesteld.

Wegafsluiting

De aannemer verwijdert de damwanden aan de Swammerdamzijde van het Conradhuis. Hiervoor wordt de Mauritsstraat en de Swammerdamstraat deels afgesloten. Op de kruising van deze straten bij het Conradhuis komt een hijskraan te staan die de damwanden uit de grond trekt. Tijdens de afzetting kunnen auto’s niet meer het eenrichtingsverkeer op de Mauritsstraat vervolgen. Hierom wordt de kruising tussen de Weesperzijde en Eerste Boerhaavestraat tijdelijk afgezet. Auto’s vanuit de Mauritsstraat kunnen tijdelijk tegen het verkeer in – via de Weesperzijde - de wijk verlaten. Fietsers vanaf de brug worden omgeleid via de Mauritsstraat en Weesperzijde.

Maatregelen

Om de bereikbaarheid te handhaven zal de gemeente een Tijdelijke Verkeers Maatregel instellen en 30 parkeervakken afzetten van 29 juni t/m 3 juli 2020 van 06.00 tot 18:00 uur. Aan de Weesperzijde 2 t/m 15 (14 parkeervakken), aan de Mauritsstraat 2 t/m 40 (8 parkeervakken) en aan de Swammerdamstraat 15 t/m 25 (8 parkeervakken zodat het verkeer (incl fietsers) elkaar op de weg veilig kan passeren. De gemeente plaatst 2 dagen van te voren de bebording voor de parkeerverboden.

Vergunning

De damwanden worden met een trilblok uit de grond getrokken. Dit veroorzaakt trillingen en geluidhinder. De aannemer heeft hiervoor een vergunning van de gemeente ontvangen en werkt van 07.00-18:00 uur.

Situatieschets damwanden verwijderen