Hogeschool van Amsterdam

Amstelcampus

Maandupdate april 2020

2 jun 2020 15:30 | Afdeling Communicatie

Een maandelijkse update over de voortgang op de bouwplaats en de ontwikkelingen van het project Conradhuis.

Update Planning

 • Tijdens de coronacrisis is het bouwen van het Conradhuis met minder mensen doorgegaan, omdat een deel van de buitenlandse bouwvakkers naar huis vertrok en tijdelijk thuis bleef. Inmiddels zijn ze teruggekeerd. De aannemer is ook gestuit op problemen in de bouwvolgorde die de uitvoering vertragen. De coronacrisis maakt echter ook in de bouw een andere manier van werken noodzakelijk en de leveringen van bouwmaterialen staan onder druk. Hierdoor is het niet mogelijk om de opgedane vertraging in te lopen. De HvA gaat nu uit van ingebruikname bij de start van het studiejaar 2022/2023, zodat in de zomer van 2022 verhuisd kan worden. Hoewel het lastig is om te voorspellen hoe de coronacrisis verder verloopt zetten de HvA en de aannemer alles op alles om deze datum te halen.

Update Bouw

 • Bij de hoogbouw zijn de voorbereidingen gestart voor de tweede etagevloer. Bij de laagbouw is daadwerkelijk begonnen met de vloer van de 2e etage.
 • Het grootste gedeelte van de damwanden is verwijderd. Dit is zonder noemenswaardige problemen uitgevoerd. Over het laatste deel dat moet worden verwijderd aan de Swammerdamzijde vindt nog overleg plaats; planning eind mei gereed.
 • Na de eerste schok van Corona is langzamerhand een modus gevonden in de wijze van werken op de bouwplaats en zit er weer een ‘flow’ in. Aandachtspunt blijft om de richtlijnen in de gaten te houden.

Update Indeling en Inrichting

 • Ex Interiors heeft op basis van het vastgestelde Definitief Ontwerp (DO) interieur een analyse en specificatie gemaakt voor toepassing van bruikbaar bestaand meubilair uit de LWB. Deze is door Indeling & Inrichting (I&I) bijgesteld en gecorrigeerd, en wordt getoetst aan het Programma van Eisen (PvE) voor los meubilair dat door de gebruiker FT (daarna nog) is opgesteld.
 • Voor het vervolg van het interieurontwerp is een aanbestedingsproces gestart. Na een verificatieproces te hebben doorlopen is de nieuwe interieurarchitect bekend. Dit is de partij Groen+Schild uit Deventer.

Update Communicatie en omgevingsmanagement

 • Bij de portier op de bouwplaats is het telefoonnummer van de HvA meldkamer vermeld zodat dit kan worden gebeld bij calamiteiten op de bouwplaats buiten werktijden.
 • Faculteit FT heeft voor zijn eerste online open dagen een heel leuk filmpje gemaakt over hun toekomstige onderkomen.
 • De HvanA heeft een blog geschreven over de voortgang van de bouw in coronatijd, deze is ook te vinden op Facebookpagina van de Amstelcampus.
 • Mijn HvA website met de informatie over de bouw van het Conradhuis op de Amstelcampus is uitgebreid met een fotogalerij.
 • Verder wordt er gewerkt aan een virtuele tour.

Update BREEAM - duurzaamheid

 • Voor BREEAM kunnen we in de Transport-credit nog extra punten scoren. Hiervoor vindt onder andere afstemming plaats met auteurs Vastgoed & huisvestingsbeleid (VHB) van het nieuwe mobiliteitsplan van de HvA ‘Beleid voor CO2 neutraal vervoer’. Voor onderhoud en beheer wordt een beheersovereenkomst opgesteld met FS en de gemeente en het consultatieplan (MAN 6) is geactualiseerd.