Hogeschool van Amsterdam

Amstelcampus

Naar de volgende fase met Studio Groen + Schild

28 mei 2020 09:00 | Afdeling Communicatie

In goede samenwerking met Ex Interiors is het Definitief Ontwerp van het interieur van de verdiepingen van het Conradhuis (DO) afgerond. Door formele aanbestedingsregel voor overheidsopdrachten is de vervolgopdracht, het Technisch Ontwerp (TO) gegund aan de interieurarchitect Studio Groen + Schild.

De interieurarchitect Studio Groen + Schild begeleidt de HvA in deze fase en maakt daarnaast een nieuw ontwerp van de begane grond van het Conradhuis. Met de opdracht die ze hebben meegekregen geven zij, in nauwe samenwerking met de HvA, vorm aan het interieur van het Conradhuis.

Studio Groen+Schild is een bureau voor architectuur en interieurarchitectuur gevestigd in Deventer. Het team bestaat uit interieurarchitecten, architecten, bouwkundigen en een office-manager. Er is een vast ontwerpteam dat van begin tot einde bij een project betrokken is. Tijdens het ontwerpproces staat de gebruiker centraal. Samen met hen creëren zij ontwerpen die zorgen voor een prettige en leefbare werk- en leeromgeving. Dit doen ze met vakmanschap, persoonlijke en maatschappelijke betrokkenheid en creativiteit.

Visitekaartje

Het Conradhuis, de nieuwe huisvesting voor de Faculteit Techniek, moet sociale interactie stimuleren, een herkenbare identiteit hebben en een aantrekkelijke omgeving zijn voor onderwijs, onderzoek en samenwerking met partners. Het verbinden van mensen staat centraal. Het gebouw moet een visitekaartje zijn, een plek die inspireert en werkt als een magneet; een plek waar mensen trots op zijn. De interieurarchitect kijkt ook naar de toekomst; hoe kan het gebouw nieuwe ontwikkelingen laten zien, hoe kan het interieur in de toekomst de veranderende community goed faciliteren.

Proces

Het TO voor de verdiepingen wordt uitgewerkt in samenspraak met de gebruikers. Dat geldt ook voor de nog volledig te ontwerpen plan voor de begane grond. Door interviews met de gebruikers en integrale werksessies met thema’s als onderwerp worden ideeën ontwikkeld. Verdere ontwikkeling en ontwerpintegratie vindt plaats in het team Indeling & Inrichting. Het projectteam Conradhuis verzorgt de complete voorbereiding voor de Stuurgroep, welke uiteindelijk besluit.