Hogeschool van Amsterdam

Amstelcampus

Maandupdate maart

23 mrt 2020 10:40 | Amstelcampus

De aannemer koerst nog steeds op het beoogde einddoel van de HvA waarbij oplevering van het Conradhuis eind 2021 plaatsvindt.

Update Planning

De aannemer koerst nog steeds op het beoogde einddoel van de HvA waarbij oplevering van het Conradhuis eind 2021 plaatsvindt. Hiertoe heeft de aannemer al extra maatregelen getroffen zoals het dagelijks langer doorwerken en inzet op de zaterdagen. Per week fluctueert de voortgang. De HvA volgt de richtlijnen van RIVM m.b.t. corona en op de Amstelcampus is alleen het Wibauthuis open (08-18 uur) tot 6 april. De bouwwerkzaamheden gaan vooralsnog door.

Update Bouw

Ook in de media was aandacht voor de strengere eisen die worden gesteld aan de constructie als gevolg van het instorten van de garage in Eindhoven. Afgelopen periode is er intensief contact geweest tussen de constructeur en de aannemer om de breedplaatvloeren te beoordelen. De constructeur heeft goedkeuring gegeven.

  • Recentelijk zijn de warmte- en koude bronnen van het Kohnstammhuis en Theo Thijssenhuis schoongemaakt en is aangetoond dat deze bronnen voldoende capaciteit hebben om ook het Conradhuis aan te sluiten.
  • De mock-up van de natuurstenen gevel is akkoord bevonden door de adviseurs. Nu wordt met Welstand een afspraak gemaakt.

 Update Indeling en Inrichting

Het Definitief Ontwerp van het interieur van het Conradhuis is intern gepresenteerd en goed ontvangen; een video-impressie is te zien op de homepage www.hva.nl/amstelcampus

  • de faculteit Techniek experimenteert in de Leeuwenburg met dancing walls, gordijnen en cubicals die in het Conradhuis worden toegepast.
  • Met Faculteit Techniek en FS wordt besproken hoe de periode van inhuizen en verhuizen zo efficiënt mogelijk ingevuld kan worden, rekening houdend met het Kerstreces, onderwijsvrije periodes en tentamenweken.

Update Communicatie en omgevingsmanagement

  • In de Leeuwenburg is op de 1e etage de expositie over het Conradhuis uitgebreid met interieurbeelden en voortgangsfoto’s van de bouw van 2015 tot nu
  • De landelijke Bewust Veilig Dag van 18 maart waarbij de top van Techniek Nederland en Bouwend Nederland de bouwplaats zou bezoeken is vanwege corona geannuleerd.
  • Op de website www.hva.nl/amstelcampus is het HvA meldkamer tel.nr. toegevoegd voor calamiteiten op de bouwplaats buiten kantoortijden 020 – 595 3333
  • Een luide bromtoon vanaf de bouwplaats heeft in een weekend tot enkele bewonersklachten geleid. De windwaarschuwing van de torenkraan was per abuis niet uitgeschakeld.

Update BREEAM

  • De maandelijkse BREEAM update geeft aan dat er geen wijzigingen zijn ten opzichte van de vorige versie en we op koers varen voor het benodigde aantal punten voor BREAAM Excellent.
  • Gemeente Amsterdam is akkoord met toepassing van de nieuwe waterdoorlatende klinker op het Rhijnspoorplein; in het ontwerp wordt hier nu rekening mee gehouden.